>

PR články pre vás

Získajte možnosť uverejniť si PR článok s aktívnymi odkazmi!

Značka: učiteľ

Vzdelávanie, , , ,

Anglická gramatika

Tvary s ought to a tvary s used to Dnes si ukážeme na príkladoch ako sa používa ought to a used to. Ought to Vyjadruje povinnosť tak isto ako should, teda v podmieňovacom zmysle. Ak treba zvýrazniť mravnú povinnosť, použije sa ought, a ak je potrebné zvýrazniť objektívnu nevyhnutnosť, použije sa should. Kladný záväzok                             Záporný záväzok I ought to call.                                I ought not to call I ought to have called.                   I ought not have called. Príklady: I ought not to be so careless with this coding. Nemal by som byť taký nepozorný pri kódovaní. The two systems ought to be compared

Vzdelávanie, , , ,

Motivácia k učeniu sa

Ako sa donútiť učiť sa ja keď sa vám fakt nechce   Určite sa aj vám už stalo, že máte nejaký plán a mali by ste sa učiť ale z nejakého nešpecifikovaného dôvodu sa vám nechce učiť, občas sa toto stáva aj mne  ale viem to prekonať. Ako na to vám predvediem v tomto článku. Dôležité je motivovať sa, skúste si napríklad odoprieť nejakú vec s tým, že ju budete môcť používať až keď sa niečo naučíte. Skúste robiť na malú chvíľu niečo iné a potom sa vráťte k učeniu sa. Dôvod prečo sa vám nechce

Vzdelávanie, , , ,

Rady ako sa učiť cudzí jazyk

Čo robiť predtým než sa začnete učiť cudzie jazyky Učím už jazyky ľudí už dosť dlho na to aby som vám vedel poradiť ako začať a čo by ste mali vedieť predtým ako sa reálne začnete učiť cudzí jazyk, takže ideme na to. Musíte pochopiť, že jazyk sa nedá naučiť za deň a trvá to obvykle niekoľko rokov aby ste ho ako tak zvládli. Neexistuje metóda výučby, ktorá by sadla každému, teda učte sa rôznym spôsobom a po nejakej dobe zistíte čo vám skutočne vyhovuje a ako sa vy učíte najlepšie. Vyberte si učebnice

Vzdelávanie, , , ,

Nemecké slovesá

Kolísanie medzi silnými a slabými tvarmi pri tom istom slovese Dnes sa pozrieme na silné a slabé tvary slovies s odlišným významom. Všetko si  ukážeme na príkladoch. Bedingen – slabé  – podnietiť Eine Aufgabe bedingte die andere. Jedna úloha podnietila druhú. Ausbedingen – silné  – dojednať Das hate er sich ausbedungen. To si dojednal. Bewegen – vzrušiť Slabé –pohybovať Er bewegte sein Beim. Hýbal nohou. Silné – podnietiť. Was fűr Grűnde bewogen dich dazu? Aké dôvody ťa k tomu viedli ? Gären Silné – kvasiť Der Wein got im Keller. Víno kvasilo v pivnici. Slabé

Vzdelávanie, , , ,

Tipy ako sa učiť cudzí jazyk

Ako sa najrýchlejšie naučiť cudzí jazyk Každý by sa chcel naučiť cudzí jazyk, avšak nie každému to aj ide ako by chcel a z tohto dôvodu som si povedal, že napíšem tento článok, kde vám ukážem niekoľko spôsobov ako sa učiť cudzí jazyk oveľa rýchlejšie. Učte sa cudzí jazyk tak často ako len môžete. Počúvajte rôzne nahrávky, budete neskôr ľahšie komunikovať. Veľa čítajte, pretože najskôr je dôležitá slovná zásoba a až potom ďalšie časti jazyka. Ak vaše učenie začína spadať do rutiny a prestáva vás to baviť tak skúste vždy niečo zmeniť aby ste