>

PR články pre vás

Získajte možnosť uverejniť si PR článok s aktívnymi odkazmi!

Autor: volaha

Vzdelávanie, , , ,

Anglická gramatika

Tvary s ought to a tvary s used to Dnes si ukážeme na príkladoch ako sa používa ought to a used to. Ought to Vyjadruje povinnosť tak isto ako should, teda v podmieňovacom zmysle. Ak treba zvýrazniť mravnú povinnosť, použije sa ought, a ak je potrebné zvýrazniť objektívnu nevyhnutnosť, použije sa should. Kladný záväzok                             Záporný záväzok I ought to call.                                I ought not to call I ought to have called.                   I ought not have called. Príklady: I ought not to be so careless with this coding. Nemal by som byť taký nepozorný pri kódovaní. The two systems ought to be compared