>

PR články pre vás

Získajte možnosť uverejniť si PR článok s aktívnymi odkazmi!

Značka: kurzy

Vzdelávanie, , , ,

Motivácia k učeniu sa

Ako sa donútiť učiť sa ja keď sa vám fakt nechce   Určite sa aj vám už stalo, že máte nejaký plán a mali by ste sa učiť ale z nejakého nešpecifikovaného dôvodu sa vám nechce učiť, občas sa toto stáva aj mne  ale viem to prekonať. Ako na to vám predvediem v tomto článku. Dôležité je motivovať sa, skúste si napríklad odoprieť nejakú vec s tým, že ju budete môcť používať až keď sa niečo naučíte. Skúste robiť na malú chvíľu niečo iné a potom sa vráťte k učeniu sa. Dôvod prečo sa vám nechce

Vzdelávanie, , , ,

Rady ako sa učiť cudzí jazyk

Čo robiť predtým než sa začnete učiť cudzie jazyky Učím už jazyky ľudí už dosť dlho na to aby som vám vedel poradiť ako začať a čo by ste mali vedieť predtým ako sa reálne začnete učiť cudzí jazyk, takže ideme na to. Musíte pochopiť, že jazyk sa nedá naučiť za deň a trvá to obvykle niekoľko rokov aby ste ho ako tak zvládli. Neexistuje metóda výučby, ktorá by sadla každému, teda učte sa rôznym spôsobom a po nejakej dobe zistíte čo vám skutočne vyhovuje a ako sa vy učíte najlepšie. Vyberte si učebnice

Vzdelávanie, , , ,

Nemecké slovesá

Kolísanie medzi silnými a slabými tvarmi pri tom istom slovese Dnes sa pozrieme na silné a slabé tvary slovies s odlišným významom. Všetko si  ukážeme na príkladoch. Bedingen – slabé  – podnietiť Eine Aufgabe bedingte die andere. Jedna úloha podnietila druhú. Ausbedingen – silné  – dojednať Das hate er sich ausbedungen. To si dojednal. Bewegen – vzrušiť Slabé –pohybovať Er bewegte sein Beim. Hýbal nohou. Silné – podnietiť. Was fűr Grűnde bewogen dich dazu? Aké dôvody ťa k tomu viedli ? Gären Silné – kvasiť Der Wein got im Keller. Víno kvasilo v pivnici. Slabé

Vzdelávanie, , , ,

Tipy ako sa učiť cudzí jazyk

Ako sa najrýchlejšie naučiť cudzí jazyk Každý by sa chcel naučiť cudzí jazyk, avšak nie každému to aj ide ako by chcel a z tohto dôvodu som si povedal, že napíšem tento článok, kde vám ukážem niekoľko spôsobov ako sa učiť cudzí jazyk oveľa rýchlejšie. Učte sa cudzí jazyk tak často ako len môžete. Počúvajte rôzne nahrávky, budete neskôr ľahšie komunikovať. Veľa čítajte, pretože najskôr je dôležitá slovná zásoba a až potom ďalšie časti jazyka. Ak vaše učenie začína spadať do rutiny a prestáva vás to baviť tak skúste vždy niečo zmeniť aby ste

Vzdelávanie, , , ,

Slovenská gramatika

Čiarka v jednoduchej vete   Čiarkou v jednoduchej vete sa pripájajú rovnocenné a rovnorodé členy viacnásobného vetného člena, ak nie sú spojené spojkami a, i, aj, ani, či, alebo v zlučovacom alebo vylučovacom význame. Pomocou čiarky pripájame členy: Viacnásobného podmetu napr. Otec, matka, syn i dcéra odišli. Viacnásobného predmetu Napr. Videl pred sebou lúky, pasienky a hory. Viacnásobného doplnku. Prichádza domov z práce unavený, vyčerpaný, nervózny. Viacnásobnej mennej časti slovesno- menného prísudku a vetného základu. Napr. V detskom tábore bola vychovávateľkou, ošetrovateľkou, čašníčkou i kuchárkou v jednej osobe. Viacnásobného prívlastku Napr. Dobrá, chutná káva Viacnásobného príslovkového určenia, ktoré musia byť toho