Osobnosťou cestovného ruchu 2017 bol zvolený Eduard Bláha

Prestížne ocenenie Osobnosť cestovného ruchu – Holiday World Award za rok 2017 prevzal tento rok 15. februára na slávnostnom otvorení veľtrhu Holiday World MUDr. Eduard Bláha, generálny riaditeľ Kúpeľov (Lázní) Luhačovice, a. s.; Liečebných kúpeľov (lázní) Jáchymov, a. s., a prezident Zväzu liečebných kúpeľov ČR. O jeho zvolení rozhodla prostredníctvom ankety svojimi hlasmi široká odborná verejnosť na profesijnom portáli iCOT.cz. Uspel tak v konkurencii desiatich ďalších výnimočných profesionálov, ktorí sa dlhodobo venujú cestovnému ruchu nad bežný rámec svojich pracovných povinností. Medzi spomínanými jedenástimi profesionálmi bolo v ankete rozdelených viac ako 3 500 hlasov, z ktorých MUDr. Eduard Bláha získal takmer tretinu a stal sa tak jasným držiteľom ocenenia.

Na správu o svojom víťazstve reagoval Eduard Bláha nasledovne: „Ocenenie verejnosti si naozaj vážim, ale ešte väčšiu radosť mám z vlastnej nominácie a jej odôvodnenia, pretože ju navrhli ľudia, ktorí sa v našom odbore pohybujú dlho, rozumejú mu a sú pre mňa autoritami. Ich hodnotenie je spätnou väzbou, že prácu, ktorú robím, vidia ako zmysluplnú a prínosnú. Súčasne ma ale nabíja ďalšiu energiou, aby som v tejto práci vytrval a pobil sa aj s prekážkami (hlavne personálnymi, byrokratickými a legislatívnymi), ktoré ma rytmom, s akým sa opakujú, stavajú do úlohy Dona Quijota.“

Tohtoročný ročník tradičnej ankety Osobnosť cestovného ruchu – Holiday World Award je revolučný. O držiteľovi tohto ocenenia prvýkrát v histórii ankety rozhodli svojimi hlasmi iba návštevníci portálu iCOT.cz.

V nominácii na ocenenie Osobnosť cestovného ruchu – Holiday World Award 2017 Eduarda Bláhu bolo uvedené, že je nominovaný hlavne za to, že sa výrazne zaslúžil o zmiernenie štátnych regulácií, čím položil základy pre budúcu prosperitu celého odvetvia aj kúpeľnej skupiny; za vytrvalosť v presadzovaní záujmov kúpeľných a hotelových subjektov v oblasti autorských práv; za úspešné rozvíjanie regionálnych vzťahov a zapájaní sa do strategických fór a otváranie kúpeľov spoločenským aktivitám i udalostiam regiónov; za vysokú kvalitu služieb – kúpeľné hotely ním riadených skupín sa pravidelne umiestňujú na špičke medzinárodného kúpeľného certifikačného rebríčka – EUROPESPAmed a získavajú množstvo ocenení.

Kúpele Luhačovice, a. s., aj ich predstavitelia sú pravidelne oceňovaní za svoje produkty, služby a prínosy. Kúpele tento rok opäť uspeli v súťaži Veľká cena cestovného ruchu 2017/2018. V kategórii najlepší kúpeľný a wellness balíček získali prvé miesto za produkt Týždeň v hoteli Popper aneb za Četníkmi do Luhačovíc. Slávnostné odovzdávanie cien prebehlo v januári v Brne. Súťaž je vyhlasovaná vydavateľstvom C.O.T. media a Veľtrhy Brno v rámci veľtrhov GO a Regiontour.

Viac informácií je na www.LazneLuhacovice.cz, www.laznejachymov.cz

Related Post