Nedarí sa otehotnieť?

Čoraz viac partnerských párov má v dnešnej uponáhľanej dobe problémy počať vytúžené dieťatko. Nie vždy je však situácia beznádejná. Popri odbornej lekárskej pomoci existuje účinná podpora vo forme prírodných doplnkov, pomôcok a špeciálnych cvikov, ktoré môžu výrazne napomôcť k tehotenstvu a celkovému zdraviu.

Kiwu Wuki – Fertility products: Doplnky stravy a vitamíny pre podporu plodnosti ženy a muža - neinvazívna liečba neplodnosti.
Kiwu Wuki – Fertility products: neinvazívna liečba neplodnosti.

Neplodnosť, či už mužská alebo ženská je určitým prejavom nerovnováhy organizmu. Ak liečba neplodnosti nerešpektuje túto okolnosť a snaží sa nasilu “presvedčiť” organizmus k otehotneniu, výsledkom môžu byť komplikácie v tehotenstve, ďalšie narušenie zdravia matky aj dieťaťa.Veľká časť neplodných párov opakovane podstupuje procedúry IVF bez toho, aby bola správne určená ich diagnóza a tak je ich šanca na úspech vopred zmarená napríklad z dôvodu narušenej imunity, zvýšenej zrážanlivosti krvi, a mnohých ďalších príčin.

Ženskú plodnosť je možné podporiť cielenými vitamínovými prípravkami a čajmi. Vhodné je tiež vytvorenie optimálneho prostredia vo vagíne počas pohlavného styku špeciálnymi lubrikačnými gélmi, ktoré zároveň podporujú životaschopnosť a pohyblivosť spermií pri procese oplodnenia. Kameňom úrazu je však mnohokrát aj mužská neplodnosť či problém so spermiami potvrdený lekárom alebo domácim testerom mužskej plodnosti. I v tomto prípade je možné výrazne napomôcť k tvorbe kvalitných životaschopných spermií doplnkami určenými pre mužov a zvýšiť tak svoje šance počať potomka. Navštívte nás na www.kiwuwuki.eu.sk . Radi vám diskrétne pomôžeme.

Related Post