Datacentra – výhody oceľovej konštrukcie

Rýchly rozvoj moderných technológií vyvára u rady firiem požiadavky na stavbu moderných datacentier. Spoločnosti používajú aplikácie vyžadujúce vysoký výpočtový výkon a potrebujú pre svoju prácu spoľahlivé informačné systémy. Konštrukcia rozľahlých priestorov pre umiestnenie IT infraštruktúry – datacentier – sa tak stáva rastúcim segmentom trhu.

Telehouse

Konštrukcia oceľových budov

V rámci technickej špecifikácie rozlišujeme celkovú konštrukciu haly na primárnu a sekundárnu časť.

Primárna nosná konštrukcia obsahuje konštrukčné prvky prenášajúce vonkajšie zaťaženie na stavebné základy. Obsahuje medziľahlé rámy, krokvy, stĺpy čelných stien a mnohé ďalšie konštrukčné prvky, vrátane kotviacich skrutiek alebo konzol žeriavových dráh. Celá primárna oceľová konštrukcia je chránená pred vonkajšími vplyvmi pomocou antikorózneho náteru podľa normy EN ISO 12944. Jeho použitím výrazne predlžujeme životnosť stavieb.

Sekundárna nosná konštrukcia oceľových budov je zložená zo súčastí, ktoré podopierajú a nesú stenové a strešné plášte. Ich hlavnou úlohou je prenos vonkajšieho zaťaženia na primárnu nosnú konštrukciu. Hlavnými nosnými prvkami sekundárnej konštrukcie sú pozinkované Z profily – väznice a paždíky vyrábané valcovaním za studena a orámovanie otvorov tvorené pozinkovanými profilmi L, C, U alebo Z.

Hlavné oceľové konštrukcie

Montované haly Astron tvorí primárna oceľová konštrukcia, oceľové nosné rámy a sekundárna oceľová konštrukcia, ktorá nesie strešné a stenové plášte. Okrem hlavných nosných konštrukcií môžu byť haly vybavené ďalšími stavebnými prvkami, ako sú medziposchodia a príslušenstvo v podobe okien, dverí, svetlíkov, ventilácií a ďalších dielov.

Konštrukčné požiadavky datacentier a výhody oceľových hál Astron

Každé odvetvie ľudského podnikania má viac alebo menej špecifické nároky na prevádzkové priestory. Pokiaľ ide o datacentra, rozľahlé haly, kde sú umiestnené desiatky, stovky, alebo aj viac permanentne zapnutých počítačov, sú to predovšetkým požiadavky na nulovú prašnosť, výkonnú a bezchybnú klimatizáciu, ktorá účinne odvádza od počítačov teplo a chráni ich proti prehriatiu, protipožiarnu ochranu a zabezpečenie proti vlámaniu. Astron týmto požiadavkám vyhovuje svojimi oceľovými halami, a to pri zachovaní pozitívneho ekonomického aj ekologického aspektu.

Výhody pre investorov

Oceľové konštrukcie Astron sú pre investorov príťažlivé z niekoľkých dôvodov – umožňujú takmer neobmedzené stavebné možnosti, veľmi rýchlu dodávku stavby na kľúč a investor si môže vybrať medzi prízemný alebo viacpodlažné stavbou.

Datacentra Astron sú v súlade s EN1090-2 a vyrábané pole QMS certifikovaného podľa ISO 9001.

Related Post