V Kúpeľoch Číž vracajú zdravie deťom a mládeži od 3 do 18 rokov

Prírodné jódové kúpele (PJK) Číž, a.s. majú vynikajúce výsledky v liečbe detí s nervovými a pohybovými chorobami. Ako jediné na Slovensku pritom poskytujú detskú liečbu aj rehabilitačnou metódou – hipoterapiou. Klasická liečba spočíva v pitných kúrach a vaňových kúpeľoch, s využívaním účinkov prírodnej liečivej vody s obsahom jódu. V roku 2012 v kúpeľoch Číž liečili 551 detí, z toho bolo 82 detí so sprievodom rodinných príslušníkov. Detskí klienti sú ubytovaní v liečebnom dome Milan, s kapacitou 58 lôžok, kde je aj ústavná základná škola, alebo v sprievode rodiča aj v kúpeľnom hoteli Rimava. Informuje o tom MUDr. Edita Vyletelová, primárka LD Milan PJK Číž, a.s.

,,V kúpeľoch Číž liečime deti a mládež od 3 do 18 rokov a to aj v sprievode rodiča, či zákonného zástupcu. Kúpeľnú liečbu indikuje lekár špecialista /neurológ, lekár FBLR, ortopéd/. Všeobecný lekár pre deti a dorast na základe nálezu špecialistu môže vypisovať návrhy na kúpeľnú starostlivosť. V komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívame pitné kúry a liečivé vaňové kúpele. Biologický význam jódového vaňového kúpeľa spočíva v účinku tepelnom, chemickom a mechanickom. Jód zasahuje do metabolizmu bielkovín, tukov, glycidov, vitamínov, vody, minerálov – zrýchľuje metabolizmus v tkanivách,“ vysvetľuje E. Vyletelová.

Dodáva, že jód má napučiavací účinok na väzivo cievnej steny, vazodilatačný efekt v kapilárnej oblasti – aktívny zásah na mezenchymálne a spojivové tkanivo, uvoľnenie svalov, zmiernenie bolestivých opuchov. ,,Jód urýchľuje prestup tepla kožou, zlepšuje prekrvenie, zároveň pôsobí hydratačne, antisepticky a má dezinfekčné účinky. Stimuluje proces difúzie a resorbcie zápalových procesov. Pri inhaláciách sa výrazne uplatňuje mukolytický a sekretolytický účinok jodidu a bromidu , ktoré takto pôsobia na sliznicu horných a dolných dýchacích ciest. Súčasne sa uplatňuje aj spazmolytický účinok prítomných kalciových iónov, ktoré pôsobia protizápalovo,“ vymenúva prínosy liečby E. Vyletelová.

Zdôrazňuje aj to, že v komplexnej balneoterapii je umením ovládať všeobecné nefarmakologické postupy s individuálnou aplikáciou tak, aby boli maximálne, aktuálne a adekvátne indikované danému dieťaťu. Kúpeľná liečba prispieva k obmedzenému používaniu liekov a minimalizuje ich vedľajšie negatívne účinky. Dosahuje významné klinické efekty, stabilizuje a zvyšuje funkčný potenciál, psychomotorickú kondíciu pacientov.

„Z vodoliečebných procedúr využívame ozónový kúpeľ, prísadové kúpele so živou soľou, morskou soľou, vírivý kúpeľ so subakválnou masážou, masážny bazénik-beachcomber, či rehabilitačný bazén. Rehabilitácia zahŕňa vlastne procesy, ktoré, ak sú včas individuálne indikované, sú pre deti bezpečné, bez nežiaducich účinkov, efektívne a nebolestivé. Fyzioterapeuti uplatňujú všetky liečebné metodiky na obnovu porušenej funkcie, úpravu rovnováhy vo svalovom systéme, v snahe dosiahnuť u jedincov samostatnosť, nezávislosť, čiže možnosť plnej sebarealizácie v spoločnosti. Osobitné postavenie majú dýchacie cvičenia. V rámci kinezioterapie využívame pohybovú energiu a liečebnú masáž. Elektroterapia využíva nízkofrekvenčné, strednofrekvenčné a vysokofrekvenčné liečebné prúdy. V termoterapii teplo tkanivu dodávame parafínovým zábalom, parafangom a rašelinovým zábalom. Využívame aj polarizované svetlo – bioptronovú lampu, nepolarizované elektromagnetické žiarenie v spektre ultrafialovom a infračervenom, “ hovorí E. Vyletelová.

Ďalej poukázala na to, že jednou z najvýznamnejších metód liečby detí je aj Hipoterapia, ktorou sa Kúpele Číž, ako jediné na Slovensku, môžu pochváliť. Je to rehabilitačná metóda, ktorá fyziologickou chôdzou koňa ovplyvňuje patologickú chôdzu človeka. Trojdimenzionálne pohybové stimuly sa rytmicky prenášajú na pacienta. Zlepšuje sa koordinácia pohybov, normalizuje sa svalový tonus, navodzuje stabilita svalstva samotnej chrbtice, bránice, panvového dna a brušných svalov. Hipoterapiou sa odbúrava nedôvera, úzkosť a strach, podporuje intelektové funkcie, navodzuje komunikáciu. Pacient sa učí dodržiavať pravidlá, tlmiť hyperaktivitu, agresivitu. Počas kúpeľnej liečby je zabezpečená aj liečba prácou – ergoterapia so špeciálnym pedagógom a zdravotníckym pracovníkom a logopedická starostlivosť v spolupráci s logopédom.

„Na deti pôsobí priaznivo lokalizácia liečebného domu MILAN mimo frekventovanej dopravy, park s pieskoviskom a hojdačkami. Vo voľnom čase využívame fitnes, telocvičňu, bowlingovú dráhu, minigolf, tenisový kurt, či saunu. Veľkou atrakciou sú v sezóne vonkajšie bazény, miestne výstavy a hudobné večery vhodné aj pre rodiny s deťmi. Počas letnej sezóny v priestoroch kúpeľov vystupujú aj deti zo základných umeleckých škôl z Gemerského regiónu. Režim v liečebnom dome je usporiadaný tak, aby sa čo najviac približoval domácim pomerom, taktiež školskému prostrediu. Nie je strohý a násilný, snažíme sa, aby prostredie, procedúry, vyučovanie, mimoškolská výchova pôsobili na dieťa ukľudňujúcim dojmom, bez rušivých vplyvov a navodili u neho žiadúci pocit pohody a spokojnosti. Ak sa nám podarí dieťa správne motivovať a psychicky stimulovať, dosiahneme preladenie aj po motorickej stránke a tým zabránime recidívam a degeneratívnym zmenám,“ uzatvára E. Vyletelová.

Kúpele Číž sú malé kúpele s domácou atmosférou, ale zároveň sú historicky významné a ojedinelé miesto. Poskytujú ústavnú aj ambulantnú kúpeľnú starostlivosť pre klientov s chorobami z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, pohybového ústrojenstva, nervovými ochoreniami a chorobami z povolania pre dospelých aj detských pacientov. Liečivými účinkami vody a balneologickou hodnotou sa prírodný liečebný zdroj zaraďuje medzi najvzácnejšie v celej Európe. Región Južného Gemera je významnou turistickou oblasťou a poskytuje mimoriadne zaujímavé tipy na výlety pre rodiny s deťmi. Počas pobytu v kúpeľoch si môžu urobiť výlety do jaskýň Domica, Gombasecká, či Ochtinská aragonitová, alebo navštíviť kaštieľ Betliar, Fiľakovský hrad, Šomošku, gotickú cestu Malohont, Gemer, či mestá Rimavská Sobota, Rožňava, alebo v Maďarsku Eger a Miškolc.

Viac informácií na : www.kupeleciz.sk
Centrálne rezervačné oddelenie:
Tel.: 047/5593133-4
E-mail: info@kupeleciz.sk

Related Post