Zdravotní klauni rozdávajú smiech a pomáhajú liečiť deti aj v kúpeľoch

Radosť a smiech opäť prinesú dlhodobo chorým deťom, liečiacim sa v Prírodných jódových kúpeľoch Číž, a. s., klauni z občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors. Spoločný projekt združenia a kúpeľov, s názvom Cirkus Paciento, potrvá od pondelka 22. júla do piatku 26. júla 2013 a jeho súčasťou budú návštevy tzv. zdravotných klaunov na detskom oddelení Kúpeľov Číž. Cieľom projektu je zábavnou formou aktívne zapájať dlhodobo choré deti do hier a vytvárať dobrú náladu na oddelení. Informoval o tom riaditeľ Prírodných jódových kúpeľov Číž, a. s., Ing. Peter Kmeť.

,,Vzbudenie záujmu detí o život je dôležitým prvkom liečebného procesu. Zdravotní klauni pravidelne navštevujú detské oddelenia nemocníc na Slovensku a pomáhajú tak v procese liečby rôznych ochorení. Sprievodným kultúrnym programom a animačnými aktivitami sa snažia vzbudiť u detí pozitívny prístup k životu, vyvolať pocit radosti a šťastia, podporovať fantáziu, kreativitu, nadanie, vzdelávanie, komunikáciu, čím je možné výrazne skrátiť dĺžku liečby. Chuť vyliečiť sa z akejkoľvek choroby je základom úspechu. V našich kúpeľoch budú mať klauni záverečné popoludňajšie predstavenie v piatok so začiatkom o 13.30 hod. v cirkusovom stane v areáli kúpeľov. Program vrcholí cirkusovým predstavením pre verejnosť, pre rodičov, zdravotnícky personál a všetkých ostatných. Klauni k nám prichádzajú v civile, bez kostýmov a zasväcujú deti do sveta kúziel a žonglovania. Choré deti sa tak na chvíľu stanú sami zdravotnými klaunami a pozitívne pôsobia nielen na vlastnú psychickú činnosť, ale často stiahnu k hre aj ďalších. Deťom ako pamiatka zostávajú drobné rekvizity a DVD záznam z predstavenia,“ vymenoval P. Kmeť.

Dodal, že Kúpele Číž ročne odliečia viac ako 500 detí, ktorým náklady hradia zdravotné poisťovne. Ak malí pacienti potrebujú mať pri sebe sprievodcu a zdravotná poisťovňa ho odsúhlasí, ten si dopláca za ubytovanie v hlavnej sezóne 12 € na osobu a noc.

,,Najväčší záujem je o liečbu detí v období letných mesiacov a na jeseň. Obľúbené sú cvičenia na koni – hipoterapia, či plávanie v bazéne. Vo voľnom čase deti a mládež využívajú fitnes, telocvičňu, bowlingovú dráhu, minigolf, tenisový kurt, internetový kútik. V sezóne sú veľkou atrakciou vonkajšie bazény. Strava pre deti zodpovedá požiadavkám racionálnej výživy a pripravujeme ju aj podľa diétneho systému. Ubytovanie je v detskom liečebnom dome Milan. Výhodou liečby už od 3 rokov veku je, že deti môžu zlepšiť svoj zdravotný stav a predchádzať tak rozvinutiu civilizačných chorôb do chronických štádií,“ konštatoval P. Kmeť.

Poukázal aj na to, že medzi tohtoročné novinky patrí krytá jazdecká hala, v ktorej prevádzkujú hipoterapiu počas celého roka aj v nepriaznivom počasí, tiež zavedenie aplikácie plynových injekcií. V sezóne sa koná v kúpeľoch 2-krát týždenne hudobný večer a to buď diskotéka alebo živá hudba. Počas letnej sezóny v priestoroch kúpeľov vystupujú napríklad aj deti zo základných umeleckých škôl z Gemerského regiónu.

Občianske združenie Červený Nos Clowndoctors podporuje psychickú pohodu hospitalizovaných detí, geriatrických pacientov, seniorov a pomáha tak k zlepšeniu ich zdravotného stavu. Profesionálni zdravotní klauni formou humoru pacientov odpútajú od strachu, napätia, úzkosti spojených s liečbou a to v 39 nemocniciach a 2 liečebných zariadeniach v SR. Používajú umelecké a zábavné aktivity, predovšetkým smiech, ako terapeutické prostriedky na starostlivosť o chorých. Zakladateľom združenia Červený Nos pôsobiaceho na Slovensku od roku 2004, je Američan Gary Edwards, odborník na klaunovanie v svetových nemocniciach, ktorý pravidelne vyučuje nemocničný personál techniky „terapie humorom.“

Viac informácií na : www.kupeleciz.sk a www.cervenynos.sk

Related Post