>

PR články pre vás

Získajte možnosť uverejniť si PR článok s aktívnymi odkazmi!

Značka: tlmočník

Obchody a služby, , , , , ,

Ako na kvalitné preklady a tlmočenie

Pri preklade je písaný text písomne prenesený z východiskového jazyka do cieľového. Jedná sa o písomnú fixáciu textu. Z časového hľadiska je teda v prípade neznámych pojmov možné vyhľadávanie a rešeršovanie, ako aj priebežné upravovanie textu prekladu. Odborná spôsobilosť v cudzom a materinskom jazyku, odborné vedomosti a dlhoročné skúsenosti sú pre dobrého prekladateľa pri jeho práci nepostrádateľné. Veľký dôraz  sa kladieme na správnosť a maximálnu zrozumiteľnosť textu v cieľovom jazyku, v prípade špecifickej firemnej terminológie je nevyhnutná konzultácia priamo s expertom pre danú oblasť. Pri simultánnom tlmočení je ústny prejav rečníka tlmočníkom