>

PR články pre vás

Získajte možnosť uverejniť si PR článok s aktívnymi odkazmi!

Značka: pomocky

Zdravie a krása, , , , ,

Možnosti kompenzácie porúch sluchu technickými prostriedkami

Už aj čiastočná strata sluchu ovplyvňuje postihnutému človeku život a spôsobuje vážne životné problémy. Pre zamedzenie problémov vo vývoji, vzdelávaní, rozvoji reči a komunikáciie je veľmi doležitá včasná diagnóza. Vhodná a zároveň a dôsledná diagnóza je ovplyvňovaná faktom, že vo väčšine prípadov treba hlavne pri audiometrických vyšetreniach kolaboráciu s pacientom. Sluchový postih je veľkou záťažou nielen pre samotného sluchovo postihnutého, ale aj pre jeho blízke okolie. Zákonite vznikajú problémy so vzájomnou komunikáciou vysvetlovaním a prispôsobovaním sa navzájom. Preto je určenie definovanie diagnózy problematické hlavne u detí, avšak práve v rannom