>

PR články pre vás

Získajte možnosť uverejniť si PR článok s aktívnymi odkazmi!

Značka: medihum

Zdravie a krása, , ,

Endoprotézy kolenného kĺbu a ich rehabilitácia (odborný článok)

Umelé náhrady kĺbov sa v posledných rokoch dostávajú ako liečebná metóda do popredia pozornosti chirurgicky orientovaných lekárskych odborov. K rozhodnutiu prichádza keď bežné zdravotnícke pomôcky nepomáhajú. Endoprotézy kolenných kĺbov sú indikované u pacientov najčastejšie u degeneratívnych, reumatických ochorení, alebo aj u úrazov. Endoprotéza kolenného kĺbu nahrádza patologicky zmenené kondyly femoru, plateau tibie, prípadne patellu. Kolaterálne a zadný skrížený väz sú ponechané insitum predný skrížený väz sa extirpuje. K instabilite kolena pre chýbanie predného skríženého väzu nedochádza nakoľko tomu zabraňuje konštrukcia endoprotézy. Moderné endoprotézy kolenného kĺbu majú vo svojej konštrukcii aj

Zdravie a krása, , , , ,

Možnosti kompenzácie porúch sluchu technickými prostriedkami

Už aj čiastočná strata sluchu ovplyvňuje postihnutému človeku život a spôsobuje vážne životné problémy. Pre zamedzenie problémov vo vývoji, vzdelávaní, rozvoji reči a komunikáciie je veľmi doležitá včasná diagnóza. Vhodná a zároveň a dôsledná diagnóza je ovplyvňovaná faktom, že vo väčšine prípadov treba hlavne pri audiometrických vyšetreniach kolaboráciu s pacientom. Sluchový postih je veľkou záťažou nielen pre samotného sluchovo postihnutého, ale aj pre jeho blízke okolie. Zákonite vznikajú problémy so vzájomnou komunikáciou vysvetlovaním a prispôsobovaním sa navzájom. Preto je určenie definovanie diagnózy problematické hlavne u detí, avšak práve v rannom