Možnosti kompenzácie porúch sluchu technickými prostriedkami

Už aj čiastočná strata sluchu ovplyvňuje postihnutému človeku život a spôsobuje vážne životné problémy. Pre zamedzenie problémov vo vývoji, vzdelávaní, rozvoji reči a komunikáciie je veľmi doležitá včasná diagnóza. Vhodná a zároveň a dôsledná diagnóza je ovplyvňovaná faktom, že vo väčšine prípadov treba hlavne pri audiometrických vyšetreniach kolaboráciu s pacientom.

Sluchový postih je veľkou záťažou nielen pre samotného sluchovo postihnutého, ale aj pre jeho blízke okolie. Zákonite vznikajú problémy so vzájomnou komunikáciou vysvetlovaním a prispôsobovaním sa navzájom.

Preto je určenie definovanie diagnózy problematické hlavne u detí, avšak práve v rannom detstve je veľmi dôležité zistiť sluchovú poruchu včas.
Z hľadiska technickej kompenzácie je z dôvodu výberu a nastavenia naslúchadla potrebné definovať typ sluchovej poruchy. Je potrebné rozlišiť napríklad stratu zrozumiteľnosti, stratu rýchlosti prenosu informácií, stratu dynamiky, poruchu spolupráce uší, stratu zosilnenia atď.

Vo väčšine prípadov sú tieto poruchy navzájom kombinované. Prípadne sú naviac komplikovaná ďalšími chorobami ucha a iných zmyslov a orgánov.

V súčasnej dobe je možné riesiť problém poruchy sluchu mnohými spôsobmi. Od medikamentóznej cez technickú až po náročné chirurgické zákroky. Vždy je pritom dôlezité indikoval ten správny, efektívny a pre pacienta akceptovatelný spôsob. Jednou z možností je použiť na kompenzáciu straty sluchu technicke kompenzačné prostriedky. Vhodný výber zdravotných pomôcok pre tento typ porúch je potrebné zvážiť.

Pri kompenzácii naslúchadlami je vždy důležité okrem samotnej kompenzácie straty sluchu zabezpečiť aj dobrú zrozumitel’nosť. Dosahuje sa to hlavne precíznym výberom a nastavením naslúchadla.

Predstaviteľom technickej kompenzácie straty sluchu sú individuálne kompenzačné prostriedky – naslúchadlá.

Na našom trhu je dostatočný výber druhov a typov naslúchadiel rôznych výrobcov. V ponuke prevažujú hlavne závesné a zvukovodové naslúchadlá. Uvedené druhy sú v sortimente doplnené vreckovými prípadne okuliarovými naslúchadlami.
V rámci jednotlivých druhov naslúchadiel výrobcovia dodávajú série typov naslúchadiel s rôznymi technickymi a akustickými parametrami, čim je zabezpečená dostatočná moznosť výberu naslúchadla.

Vreckové naslúchadlá sa vyznačujú robustnejšou konštrukciou. Z hľadiska technického, estetického a praktického sú už dnes zastaralé. Ich veľkou nevýhodou je nastabilné umiestnenie mikrofónu mimo ucha, čo je v súčasnej dobe neakceptovatelné. Ich výhodou je velké zosilnenie a vysoký výstupný výkon. Použitie vreckových naslúchadiel odôvodnitelné len v ojedinelých prípadoch. Prehľad momentálnych výrobkov je možné dohladať v katalógoch Medihum, ktoré sú online na stiahnutie.
Okuliarové naslúchadlá vznikli z prirodzenej potreby priblížiť naslúchadlo co najviac k uchu. Predstavujú kompaktné spojenie optických okuliarov s naslúchadlom umiestneným v špeciálne upravonom ráme okuliarov. V súčasnej dobe sú používané hlavne v kombinácii s kostným vibrátorom.

Related Post