Informačný systém nie je len ďalší program v počítači

Každá spoločnosť, malá, stredná, alebo veľká rieši obyčajne rovnaké problémy. Rozdiel je veľ krát iba v ich množstve.

Často si firma svoje nástroje vyskladá z rôznych programov a doplní excelovskými tabuľkami. Tieto informácie sú navzájom neprepojené a nezdieľané.  Výsledkom je, je každý nájde zvyčajne iba to, čo sám uložil. Skutočný problém nastáva napríklad pri náhlom výpadku niektorého z pracovníkov, či už z dôvodu práceneschopnosti, alebo dovolenky. Zastupiteľnosť býva zložitá a málo efektívna.

Vedenie  firmy  má potom veľa starostí s prehľadom a zložito sa dostáva k informáciám, potrebným pre správne rozhodnutia. V tejto fáze si často uvedomíte, koľko dát vlastne máte a ako zle  ich máte prepojené.

Rozmanitosť, náročnosť a hlavne objem vykonávaných činností si časom vyžiada potrebu zefektívniť vašu manažérsku prácu a vyústi do rozhodnutia zaviesť jednotný informačný systém.

Pri rozhodovaní o jeho výbere by sme nasmerovali Vašu voľbu na overený modulárny informačný systém Optivus, vyvíjaný spoločnosťou AKCENT NOVA s.r.o.

Čo môžete od Optivusu očakávať?

  • Zníženie administratívy
  • Elimináciu duplicitných údajov
  • Zefektívnenie skladového hospodárstva
  • Vzájomné prepojenie agiend a procesov s možnosťou automatizácie niektorých z nich
  • Centralizáciu údajov – okamžite dostupné vedeniu a vybratým užívateľom
  • Zlepšenie informačných procesov
  • Detailné a aktuálne prehľady o výkonnosti firmy
  • Podporu práce zamestnancov
  • Optimalizáciu pracovných tokov a dokumentov
  • Zníženie chybovosti, vyššiu bezpečnosť

Informačný systém Optivus (R) vám výrazným spôsobom poskytne náskok pred konkurenciou možnosťou spätných štatistík realizovaných výkonov a následnou optimalizáciou činností. Zrýchli sa obchodný styk a fakturácia, zníži sa obeh papierových dokumentov. Nasadenie informačného systému celkovo prispeje ku skvalitneniu a zefektívneniu práce celej spoločnosti.

Related Post