>

PR články pre vás

Získajte možnosť uverejniť si PR článok s aktívnymi odkazmi!

Autor Optivus

Ekonomika a financie

Nebojte sa GDPR

Neustály nárast využívania informačných technológií takmer vo všetkých oblastiach ľudského života nám na jednej strane život uľahčuje, spríjemňuje, ale zároveň v sebe skrýva a do života prináša riziká, vo vzťahu k súkromiu, osobným údajom a kontrole nad zverejnenými, poskytnutými osobnými údajmi.     25.mája vstúpi do platnosti nariadenie európskeho parlamentu a rady Európskej únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, medzi odbornou i laickou verejnosťou dobre známe ako „GDPR“, rovnako ako jeho slovenská paralela Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.     Toto nariadenie vo

Počítače a internet

Informačný systém nie je len ďalší program v počítači

Každá spoločnosť, malá, stredná, alebo veľká rieši obyčajne rovnaké problémy. Rozdiel je veľ krát iba v ich množstve. Často si firma svoje nástroje vyskladá z rôznych programov a doplní excelovskými tabuľkami. Tieto informácie sú navzájom neprepojené a nezdieľané.  Výsledkom je, je každý nájde zvyčajne iba to, čo sám uložil. Skutočný problém nastáva napríklad pri náhlom výpadku niektorého z pracovníkov, či už z dôvodu práceneschopnosti, alebo dovolenky. Zastupiteľnosť býva zložitá a málo efektívna. Vedenie  firmy  má potom veľa starostí s prehľadom a zložito sa dostáva k informáciám, potrebným pre správne rozhodnutia. V tejto fáze si často uvedomíte, koľko dát vlastne máte a ako