Vzdelávanie s certifikátom IHK pre „opatrovateľský personál poskytujúci 24-hodinovú starostlivosť“ – jediné v Nemecku uznávané vzdelávanie s nemeckým certifikátom pre opatrovateľský personál v ich materinskom jazyku

Vzdelávanie s certifikátom IHK pre „opatrovateľský personál poskytujúci 24-hodinovú starostlivosť“ – jediné v Nemecku uznávané vzdelávanie s nemeckým certifikátom pre opatrovateľský personál v ich materinskom jazyku

 

V nemeckých domácnostiach žije a pracuje okolo 700 000 opatrovateliek a opatrovateľov z východoeurópskych krajín. Doteraz neexistoval pre túto tzv. „24-hodinovú starostlivosť“ žiadny jednotný štandard kvality. Školenie „Opatrovateľ/ka v domácom prostredí”, ktoré ponúkajú Hausengel Akademie a Springer Pflege teraz dostáva prestížny certifikát nemeckej IHK (Priemyselná a obchodná komora) a stanovuje tak kvalitatívne štandardy pre kvalifikáciu týchto pracovníkov v celom odvetví.

 

Školenie „Opatrovateľ/ka v domácom prostredí (IHK)“ spoločne iniciovali Hausengel GmbH so Springer Pflege a stanovili tým celoeurópsky štandard pre toto odvetvie. Obe spoločnosti ponúkajú toto ďalšie vzdelávanie, takže opatrovateľský personál, ktorý má záujem, sa môže samostatne rozhodnúť, u ktorého poskytovateľa by chcel školenie absolvovať. V oblasti tzv. „24-hodinovej starostlivosti“ neexistuje žiadne ďalšie porovnateľné vzdelávanie. Prestížny nemecký certifikát, ktorý udelila IHK, je uznávaný v celej Európe a zdôrazňuje kvalitatívne vysoké nároky kurzu.

 

Splniť želania a požiadavky opatrovateľského personálu

Ošetrujú ľudí s celkom rozdielnymi príznakmi chorôb a starajú sa o seniorov v ich domácnostiach. Musia vedieť, ako sa majú správať k pacientom a ako zodpovedne a správne reagovať v krízových situáciách. Nesú veľkú zodpovednosť a sú nenahraditeľnou podporou v nemeckom zdravotníctve: opatrovateľský personál z východnej Európy. Ako zmysluplný doplnok k ambulatnej starostlivosti je intenzívna a jednotná kvalifikácia týchto pracovníkov dôležitá a zo strany opatrovateľského personálu aj žiadaná.

 

„To je dôvod, prečo náš opatrovateľský personál už roky školíme v našej vlastnej, štátom uznávanej a certifikovanej akadémii,“ hovorí Simon Wenz, zakladateľ a konateľ skupiny Hausengel. „S našimi vysokými nárokmi na kvalitu opatrovateľského personálu z východnej Európy sme boli dlhý čas osamotení. Avšak reakcie opatrovateľského personálu aj rodín nám dávajú za pravdu. Sme hrdí na aktuálnu certifikáciu nášho školenia, ktoré podčiarkuje naše vysoké nároky na kvalitu. Naším cieľom bolo poskytnúť opatrovateľskému personálu výraznú pridanú hodnotu. Vďaka tomuto e-learningu sa môže ďalej vzdelávať svojím vlastným tempom, nezávisle od času a miesta a v svojom materinskom jazyku. Kurz ponúka vynikajúce šance pre budúcnosť! S týmto kurzom stúpa opatrovateľskému personálu jeho uznanie v Nemecku a obvykle tak môžu dosiahnuť aj vyššiu odmenu. Sme hrdí na to, že túto možnosť vieme opatrovateľskému personálu ponúknuť ako jediný poskytovateľ,“ objasňuje S. Wenz výhody ďalšieho vzdelávania.

 

 

Hausengel E-Learning je už štandardom po celej Európe

Potvrdzuje to aj posudok od Marie-Luise Müller, manažérky pre opateru a kvalitu ako aj bývalej prezidentky asociácie Deutscher Pflegerat e.V. Podľa nej sú osnovy certifikovaného kurzu „Opatrovateľ/ka v domácom prostredí (IHK)“ pre opatrovateľský personál z Európy inovatívne, obsiahle a zamerané na pomoc a úlohy pri opatrovaní, pričom zaisťujú fundované, odborné znalosti pre opatrovateľský personál bez predchádzajúcich opatrovateľských znalostí.

 

Ďalšie vzdelávanie v kocke

 

Ďalšie vzdelávanie s certifikátom IHK sa zameriava na všetkých záujemcov o poskytovanie opatrovateľských služieb a je k dispozícii v ôsmich jazykoch. Certifikovaný kurz „Opatrovateľ/ka v domácom prostredí (IHK)“ zahŕňa 23 modulov a 230 učebných jednotiek. Rôznorodý mix médií a na prax orientované obsahy nabádajú účastníkov kurzu k tomu, aby spojili získané vedomosti s praxou. Prihlásiť sa možno ako v Hausengel Akademie, tak aj v Springer Pflege: www.hausengel.de/hausengel-akademie alebo www.springerpflege.de. Na týchto stránkach nájdete ďalšie informácie o kurze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O spoločnosti Hausengel GmbH

Podľa princípu „kompletného zaopatrenia“ ponúka spoločnosť Hausengel Betreuungsdienstleistungen GmbH už od roku 2005 ako ambulantnú starostlivosť poskytovanú odborným ošetrovateľským personálom, tak aj „24-hodinovú starostlivosť“ doma poskytovanú opatrovateľkami z východnej Európy. Akadémia Hausengel, vlastná školiaca organizácia, v ktorej sa vzdelávajú všetky opatrovateľsky spoločnosti Hausengel, je certifikovaná podľa smerníc AZAV Spolkovej agentúry práce. Spoločnosť je zakladajúcim členom Zväzu pre domácu opateru a starostlivosť (VHBP e.V.), ktorý sa zasadzuje za jednotné kvalitatívne štandardy v domácej starostlivosti. Juliane Bohn, pracovníčka spoločnosti Hausengel Betreuungsdienstleistungen GmbH je okrem toho podpredsedníčkou VHBP e.V.

Kontakt Hausengel GmbH | Juliane Bohl | juliane.bohl@hausengel.de | Tel.: +49 89 8189735 146 | Mobil: +49 151 42656955

 

Related Post