Výsledky testu poskytovateľov tzv. „24-hodinovej starostlivosti”

Nadácia Warentest testuje poskytovateľov tzv. „24-hodinovej starostlivosti“ – spoločnosť Hausengel boduje vo všetkých kritériách

Logo Hausengel

 

V Nemecku ju pozná : Nadácia Warentest. Vedeckými metódami testuje produkty a služby a výsledky zverejňuje v svojich publikáciách.

Teraz testovala a hodnotila agentúry sprostredkujúce opatrovateľky z východnej Európy. Spoločnosť Hausengel vedie a boduje predovšetkým vďaka transparentným zmluvám.

 

Nadácia Warentest testovala spolu 13 agentúr. Kritériami hodnotenia boli sprostredkovanie, služby týkajúce sa sprostredkovania, informácie pre klientov, nedostatky v zmluvách v neprospech klientov ako aj ostatné nedostatky v zmluvách týkajúce sa vysielania pracovníkov a pracovného práva.

 

Hausengel s výraznými výhodami pre opatrovateľky

 Aj spoločnosť Hausengel, ktorá pôsobí na trhu už vyše 12 rokov, bola zahrnutá do testu nadácie Warentest. Spoločnosť výrazne boduje v sprostredkovaní opatrovateliek a službách týkajúcich sa sprostredkovania. Veľmi dobrú pomoc a podporu dostávajú opatrovateľky Hausengel pred i po sprostredkovaní. Informáciami, ktoré spoločnosť Hausengel poskytuje, sa výrazne odlišuje od všetkých ostatných testovaných agentúr.

 

Vďaka veľkej, medzinárodnej sieti Hausengel s vlastnými spoločnosťami v Poľsku, Rumunsku, Litve, Maďarsku a na Slovensku dostávajú opatrovateľky všetky služby z jednej ruky – bez ďalšieho sprostredkovateľa. Iba tak možno garantovať vysoké nároky spoločnosti na kvalitu, čo znamená transparentnosť a bezpečnosť pre opatrovateľky. Toto je rozdiel, ktorým sa Hausengel odlišuje od mnohých ostatných agentúr na trhu.

 

„Výsledok testu nadácie Warentest nás utvrdzuje v našom presvedčení, že nielen rodiny, ale aj opatrovateľky sa musia u nás cítiť po všetkých stránkach zaopatrené. A to pre nás znamená nielen sprostredkovanie, ale predovšetkým služby okolo neho,“ vysvetľuje Simon Wenz, zakladateľ a konateľ j skupiny firiem Hausengel.

 

Transparentná zmluva výhradne u Hausengel

Kvalitatívne nároky spoločnosti sa prejavujú predovšetkým v oblasti zmlúv. V tejto oblasti Hausengel v porovnaní s ostatnými výrazne vedie. Všetky ostatné testované agentúry vykazujú, na rozdiel od spoločnosti Hausengel, veľké až veľmi výrazné nedostatky v zmluvách v neprospech opatrovateliek. Hausengel má najjasnejšie a najtransparentnejšie zmluvy a teda najvýraznejšie výhody pre opatrovateľky. Ako jediná spoločnosť v teste sprostredkováva Hausengel opatrovateľky s nemeckým živnostenským listom. To pre opatrovateľky znamená zvláštnu výhodu, pretože s nemeckou živnosťou môžu dosiahnuť vyššie príjmy. Opatrovateľky Hausengel počas výkonu v Nemecku zarábajú minimálne 1.200€ netto vrátane poistenia.

 

Okrem toho Hausengel ako jediná z testovaných spoločností školí svoje opatrovateľky a tak ich dôkladne pripravuje na ich zodpovednú úlohu v domácnostiach. Mnohé opatrovateľky spoločnosti Hausengel dokonca dostávajú kurzy nemčiny a opatrovania bezplatne.

 

Related Post