Informácie o práci opatrovateliek na čierno

PflegeAllianz e.V. sa stavia za práva opatrovateľovHausengel AlianzPflege

 

Pre stovky tisíc ľudí v Nemecku je opatera v domácom prostredí poskytovaná opatrovateľmi a opatrovateľkami z východnej Európy, ako forma starostlivosti prvej voľby. Avšak prekvapujúco veľká časť týchto služieb sa vykonáva ešte stále nelegálne. PflegeAllianz e.V. bojuje za zákonné pracovné podmienky opatrovateľov.

 

Vo vyše 300.000 domácnostiach v Nemecku sa o ľudí odkázaných na pomoc starajú východoeurópsky opatrovatelia. Táto tzv. “24-hodinová opatera“ sa v posledných rokoch popri odbornej ambulantnej a nemocničnej starostlivosti etablovala ako tretí pilier zaopatrenia. Dostatočný dôvod pre Stiftung Warentest, aby sa v svojom poslednom vydaní (máj 2017) pozrela na toto odvetvie bližšie.

 

Z 266 nadáciou Stiftung Warentest oslovených agentúr odpovedalo na dotazník 88. Z týchto potom Stiftung Warentest vybrala 13 a podrobila ich intenzívnemu testovaniu. Z výsledku vyplýva, že medzi testovanými agentúrami existuje široký rozptyl. Najmä pokiaľ ide o zmluvné podmienky a zrozumiteľnosť zmlúv, sú až na jednu agentúru u všetkých nedostatky, ktoré majú negatívny vplyv nielen na jednotlivca, ale predovšetkým škodia opatrovateľom. Okrem sčasti vykorisťujúcich pracovných podmienok a chýbajúceho poistenia pre prípad choroby, úrazu alebo pri spôsobení škody, prichádzajú opatrovatelia aj o značnú časť svojich príjmov.

 

Stiftung Warentest pritom veľmi jasne zdôraznila: Opatrovanie v domácom prostredí je možné vykonávať absolútne legálne. „Test Stiftung Warentest pôsobivo ukazuje, za čo sa ako verejnoprospešné združenie spolu s PflegeAllianz e.V. zasadzujeme. Výsledkom testu je: „tzv. 24-hodinová opatera je v nemeckom systéme zdravotnej starostlivosti nenahraditeľná a existujú seriózne agentúry, ktoré vykonávajú vynikajúcu sprostredkovateľskú a opatrovateľskú prácu,” potvrdzuje Markus Oppel, predseda predstavenstva PflegeAllianz e.V.

 

90 percent nelegálnej práce na trhu opatrovateľských a ošetrovateľských služieb

Podiel nelegálnej práce pri opatere a ošetrovaní seniorov je stále vysoký. Počet osôb odkázaných v Nemecku na opateru ročne stúpa a tým aj dopyt po zahraničných opatrovateľoch. V nadväznosti na túto skutočnosť vznikajú aj sprostredkovateľské agentúry ako huby po daždi, medzi ktorými sa vyskytuje veľa čiernych oviec.

 

PflegeAllianz e.V. ako verejnoprospešné združenie sa chce spolu s lokálnymi právnikmi, ktorí majú sídlo v Nemecku silnejšie zasadzovať za práva opatrovateľov. Všetci opatrovatelia, ktorí majú záujem, si môžu svoje zmluvné a pracovné podmienky nechať preveriť expertmi združenia PflegeAllianz. „Ako nezávislé združenie by sme chceli skoncovať s nelegálnou prácou a s tým spojenou bezprávnosťou opatrovateľov. Nezáväzne a bezplatne sa opatrovatelia na nás môžu obrátiť, aby sa dozvedeli, či je ich pracovný pomer v súlade so zákonom a či zamestnávateľ dodržiava svoje povinnosti,” ponúka Markus Oppel, predseda predstavenstva PflegeAllianz e.V. „V prípade nezrovnalostí v zmluvách opatrovateľov ich podporíme pri zastupovaní práv a  o odhalených nedostatkoch budeme informovať príslušné inštitúcie. Pritom nám leží na srdci nielen blaho opatrovateľov, ktorí vykonávajú mimoriadne dôležitú prácu, ale chceme aj bojovať proti negatívnym účinkom, ktoré nelegálna práca na celé odvetvie domácej opatery má.“

Related Post