Solárna výletná loď ohrieva teplú vodu slnečným kolektorom z THERMO|SOLARU

Testovaciu skúšobnú prevádzku skončila v závere minulého roka česká solárna výletná loď SunRiver (CZ – http://sunriver.eu/en/). V súčasnosti kotví na zimu v prístave a jej výrobca Sun River Solar Boats sumarizuje a vyhodnocuje skúsenosti získané počas roku 2016. Táto loď na solárny pohon mala pôvodne aj na ohrev 80 litrového zásobníka teplej vody na mieru urobený solárny panel, s ktorým však posádka nebola spokojná. Nový slnečný termický kolektor na mieru vyrobil pre SunRiver najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov – firma THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom.

 

Riaditeľ THERMO|SOLARU Alfréd Gottas k tomu poznamenal: „Takáto aplikácia slnečného termického kolektora je vo svete zriedkavá a poskytla nám príležitosť použiť termické kolektory v novom nepreskúmanom odvetví. Zadanie bolo zdanlivo jednoduché – kolektor musel mať tvar lichobežníka s rozmermi základní 750 mm a 1010 mm a výškou 1400 mm. Požiadavka na hrúbku kolektora bola limitujúca a to max. 50 mm. Kolektor musel byť integrovaný vo vyvýšenej palube lode s ktorou musel lícovať a byť dokonale tesný proti vniknutiu vody do kolektora, ako aj do podpalubia lode a navyše byť pochôdzný a samozrejme lacný. Na realizáciu prototypu tohto kolektora mal tím vedený manažérom pre techniku Ing. Ondrejom Dobrockým necelé 4 mesiace od zadania. Požiadavka a návrh na výrobu prišla v decembri 2015 a v apríli 2016 sa už montoval prototyp kolektora do lode. V priebehu návrhu a výroby vznikalo postupne niekoľko konštrukčných variant, ktoré sa kombinovali, aby spĺňali všetky požiadavky. Najprv sme uvažovali, že urobíme rám z hliníkových profilov, ale nakoniec vyhralo riešenie rámu z dreva. S ohľadom na požadovanú hrúbku kolektora sme použili progresívnu melamínovú izoláciu Basotect.“

DSCN9573

Podľa riaditeľa Gottasa najtvrdším orieškom bolo vyriešiť pochôdznosť kolektora. S ohľadom na požadovanú hrúbku kolektora firma nemala veľa možností, pretože s väčšou hrúbkou skla by sa dostala mimo tolerancie. Ako finálne riešenie bola konštrukčne prebratá alternatíva rozperného roštu, ktorý štandardne THERMO|SOLAR používa pri vákuových kolektoroch TS400 už dlhé roky, v kombinácií s rastrovaným solárnym bezpečnostným sklom.

 

„Priebeh návrhu sprevádzalo veľa zmien, na ktoré bolo potrebné reagovať rýchlo. Jedna zo zásadných požiadaviek na kolektor bola jeho pochôdznosť. Pri testovaní pochôdznosti sme použili niekoľko zamestnancov a chceli sme dosiahnuť maximum, že kde už sklo povolí. Na skle však už nezostalo miesto pre ďalšieho zamestnanca, aby sme mohli záťaž ešte zvýšiť – sklo ostalo celé. Následne počas testovania pri plavbe sa objavil menší problém s vysokou vlhkosťou a kondenzovaní vlhkosti na skle vo vnútri kolektora, ktorý sa nám podarilo vyriešiť a kolektor plní svoj účel – ohrieva vodu v 80 litrovom zásobníku na solárnej výletnej lodi. Montáž špeciálneho kolektora a celého solárneho systému na lodi vykonal náš dlhoročný obchodný partner JH Solar, ktorý absolvoval na lodi aj skúšobné plavby s novým kolektorom,“ vysvetlil A. Gottas.

??????????

Dodal, že laická verejnosť často nerozlišuje, že pri slnečných kolektoroch a solárnych paneloch ide o dva rozdielne princípy využívania slnečnej energie. Kým slnečné kolektory priamo vyrábajú teplo pri pretekaní kvapaliny cez nich a  následne sa teplá voda akumuluje vo vhodnom zásobníku, fotovoltaické panely (dnes prevažne na báze kremíka) premieňajú slnečné žiarenie na elektrinu. Na prípravu teplej úžitkovej vody alebo prikurovanie je jednoznačne efektívnejšie využívanie slnečných kolektorov. Používať fotovoltaickými panelmi vyrobenú elektrickú energiu na ohrev vody je síce technicky možné, ale je to neracionálne. Ide o to, že reálna účinnosť dnešných bežných fotovoltaických panelov sa pohybuje okolo 10 – 12 %. Na druhej strane, moderné ploché kolektory z produkcie THERMO|SOLAR-u pracujú s účinnosťou viac ako 50 % pri premene dopadajúcej slnečnej energie na teplo.

Firma THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom vyrába široký sortiment štandardných plochých slnečných kolektorov. Dokáže však vyrábať aj atypické slnečné kolektory na mieru. Okrem dodávky takéhoto kolektora pre SunRiver má za sebou aj špecifickú zákazku pre ZOO Ostrava. V roku 2013 THERMO|SOLAR dodal do ZOO Ostrava takmer 5 metrov dlhého hrocha, vážiaceho okolo 600 kg (rozmery hrocha sú 2300 x 4600 mm). Hroch nebol živý, ale išlo o jedinečný výrobok v tvare hrocha, ktorý je plne funkčným slnečným kolektorom. Hroch odvtedy zdobí priečelie pri vstupe do administratívnej budovy ZOO v Ostrave a je miestnou atrakciou.

DSCN9578

Firma je najväčším výrobcom slnečných kolektorov v postkomunistickej Európe a patrí do prvej desiatky  najväčších európskych výrobcov termických slnečných kolektorov. V jednom výrobnom závode v Žiari nad Hronom má firma nielen montáž slnečných kolektorov, ale aj výrobu selektívnych konverzných vrstiev, lisovňu kolektorových vaní a výrobu  podporných konštrukcií na kolektory. Silnou stránkou spoločnosti je aj výskum a vývoj realizovaný vlastnými silami, alebo v kooperácii so slovenskými univerzitami, prípadne zahraničnými inštitúciami.

 

Kolektory zo Žiaru sú vysoko spoľahlivé a za ich exportom je tradične výborná kvalita výrobkov a jeden z najlepších pomerov kvality a ceny. Pracujú spoľahlivo často vo veľmi extrémnych podmienkach, či už v Patagónii blízko Antarktídy, alebo na najvyššej nemeckej hore Zugspitze, či v Nepále v Kátmandú. Ako kontrast k týmto mrazivým podmienkam možno uviesť aj ich používanie pri odsoľovaní morskej vody v Ománe, alebo v marockom Marákeši, či v alžírskej púšti.

 

Ďalšie informácie o firme sú na www.thermosolar.sk , foto: http://sunriver.eu/gallery/

 

Related Post