Lineárne vedenie HEPCO

Lineárne vedenie slúži ako presný a jednoduchý vodiaci systém. Pohyb je možný vďaka sústave niekoľkých prvkov -vodiacich rolien, koľajníc, čapov alebo obehových guličiek.

K čomu slúži lineárne vedenia

Lineárne vedenie nachádza uplatnenie v mnohých oblastiach od zlievarenstva, potravinárstva, poľnohospodárstva,drevospracujúceho a papierenského priemyslu, cez transporty a žeriavy až po banský priemysel a čistiarne odpadových vôd. Pozrite si náš široký sortiment lineárneho vedenia!

Lineárne vedenie HEPCO

Lineárne vedenie HEPCORolničkové lineárne vedenie HEPCO dodávame v mnohých variantách prevedenia. Od miniatúrnych systémov a nízkeho zaťaženia až po korózievzdorné systémy pre veľké zaťaženia. Lineárne vedenie HEPCO je taktiež možné skladať do ľubovolnej dĺžky.

Related Post