Atraktívnym zamestnávateľom na východe je METRO

Už po desiaty raz sa košická predajňa veľkoobchodného reťazca METRO zúčastní na Burze práce, ktorú každoročne vo svojich priestoroch organizuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice. Podľa skúseností z minulosti očakáva minimálne 4 uzatvorené zmluvy.

Burza práce v Košiciach opäť spojí zamestnávateľov a pracovné agentúry s uchádzačmi o zamestnanie. Okrem prospektov a letákov s ponukou voľných pozícií budú mať uchádzači v osobnom kontakte so zástupcami firiem možnosť dohodnúť sa priamo na mieste s atraktívnymi zamestnávateľmi, napríklad s veľkoobchodom METRO, ktorý je už tradičným účastníkom podujatia.

„Úzko spolupracujeme s ÚPSVaR v oblasti aktívnej politiky trhu práce už od roku 2005, kedy výsledkom našej prvej účasti na projekte boli hneď tri obsadené pozície. Na základe našich dobrých skúseností očakávame, že tento rok opäť nájdeme minimálne štyroch nových kolegov, ako na manažérske, tak aj základné otvorené pracovné pozície,“ hovorí personalistka Ing. Andrea Ballová, ktorá bude METRO na Burze práce zastupovať už po štvrtý raz.

METRO Košice je jedným z kľúčových ekonomických hráčov v regióne – v súčasnosti zamestnáva 206 ľudí na trvalý pracovný pomer. Zároveň úzko spolupracuje so strednými školami, kde okrem povinnej odbornej praxe poskytuje možnosť výkonu absolventskej praxe aktuálne 3 absolventom stredných škôl. METRO ponúka aj brigádnickú prácu a prostredníctvom siete lokálnych dodávateľov je úzko naviazané na zamestnávateľov v celom regióne. Po nedávnej modernizácii distribučnej platformy vznikli v METRO Košice pracovné pozície napríklad pre vodičov s vodičským oprávnením skupiny C či asistentov distribúcie.

Hľadáte prácu? Príďte!
KEDY?: 02.04.2014 v čase od 08:30 do 13:00
KDE?: Žižkova 21, Košice
Zasadacia miestnosť pracoviska ÚPSVaR

Related Post