Ďalšie interné povýšenie v Havel, Holásek & Partners: novými partnermi sú Ivan Rameš a Jan Diblík, spolumajiteľkou kancelárie sa stala Adéla Havlová

Najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners rozšírila od 1. 1. 2017 počet svojich equity partnerov. Trinástym spoločníkom sa stala partnerka kancelárie Adéla Havlová. K tomu istému dátumu boli do pozície partnerov menovaní aj dvaja doterajší senior advokáti – Ivan Rameš a Jan Diblík. Havel, Holásek & Partners má teraz celkom 25 partnerov, z ktorých 13 je zároveň spoločníkmi kancelárie.

„V uplynulom roku sme oslávili pätnásťročné výročie a ďalej upevnili našu vedúcu pozíciu na právnom trhu. Svojimi vynikajúcimi výsledkami k tomu už niekoľko rokov výrazne prispievali aj Adéla, Ivan a Jan. Ich ďalší kariérny postup je vyjadrením našej dôvery a vôle zapojiť ich do vedenia spoločnosti na tej najvyššej úrovni. Vo všeobecnej rovine takisto potvrdzuje náš prístup k internému kariérnemu rastu, ktorý umožňuje každému schopnému a pracovitému právnikovi dostať sa do vedenia firmy a mať priamy vplyv na jej smerovanie,“ hovorí k aktuálnemu rozšíreniu počtu spoločníkov a partnerov riadiaci partner Jaroslav Havel.

Adéla Havlová je od roku 2009 partnerkou a najnovšie tiež spoločníčkou kancelárie. Počas svojho dvanásťročného pôsobenia v Havel, Holásek & Partners sa stala špičkovou a v odborných kruhoch vysoko uznávanou odborníčkou pre oblasť verejného obstarávania. V súčasnej dobe spoločne s ďalšími partnermi riadi tím pre verejný sektor a je tiež spoluzodpovedná za poskytovanie právnych služieb nemecky hovoriacej klientele.

Ivan Rámeš začínal v Havel, Holásek & Partners ako študent a do svojho jedenásteho roku spolupráce s kanceláriou vstupuje už ako partner. Ivanovou hlavnou špecializáciou je oblasť duševného vlastníctva, informačných technológií a sektor maloobchodu. Medzi jeho užšiu špecializáciu potom patrí napr. franchising, problematika distribučných zmlúv a ďalších odberateľsko-dodávateľských vzťahov.

Jan Diblík prišiel do kancelárie pred štyrmi rokmi, keď posilnil tím so zameraním na IP/IT a commercial. Špecializuje sa na oblasť práva informačných technológií, telekomunikácií a mediálneho práva, komplexné záväzkové vzťahy a duševné vlastníctvo.

 

Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners je s tímom takmer 180 právnikov, niekoľkými desiatkami študentov právnických fakúlt a celkom takmer 500 spolupracovníkmi, vrátane 130 zamestnancov spolupracujúcej inkasnej agentúry Cash Collectors, najväčšou česko-slovenskou právnickou firmou. Zároveň je najväčšou nezávislou advokátskou kanceláriou v strednej Európe. Kancelária v súčasnej dobe poskytuje služby viac ako 1000 klientom, z toho cca 70 spoločnostiam na zozname 500 najvýznamnejších svetových spoločností Fortune 500 a zhruba 50 spoločnostiam z rebríčka najväčších českých firiem Czech Top 100. Advokátska kancelária je podľa počtu nominácií a titulov doterajších ročníkov súťaže Právnická firma roka najúspešnejšou a najkomplexnejšou kanceláriou v ČR i na Slovensku. Najlepšou právnickou firmou v ČR bola kancelária tiež opakovane vyhlásená prestížnou britskou ratingovou agentúrou Who’s Who Legal, a to celkom päťkrát za posledných šesť rokov. Medzinárodná ratingová agentúra International Law Office (ILO) ju v posledných piatich rokoch trikrát vyhlásila klientmi najlepšie hodnotenou firmou v Českej republike. Kancelária v roku 2013 a 2014 získala prvenstvo od agentúry Global Law Experts za poradenstvo pri fúziách a akvizíciách. Podľa renomovaných medzinárodných ratingových agentúr Thomson Reuters a Mergermarket je kancelária od roku 2008 na prvom mieste v Českej republike a lídrom celého regiónu strednej a východnej Európy podľa počtu realizovaných transakcií v oblasti fúzií a akvizícií. Právnici kancelárie sú pravidelne uvádzaní medzi vedúcimi či odporúčanými špecialistami medzinárodnými ratingovými publikáciami ako sú PLC Cross-border, European Legal 500, Chambers Global Guide, European Legal Experts, Global Law Experts a IFLR 1000; tieto publikácie uvádzajú advokátsku kanceláriu Havel, Holásek & Partners ako jednu z popredných právnických firiem pre transakcie realizované v Českej republike v oblasti fúzií a akvizícií, obchodného práva a práva obchodných spoločností, bankového a finančného práva, práva kapitálových trhov, reštrukturalizácie a insolvencie, stavebného práva, práva nehnuteľností, pracovného práva a riešenia sporov. Kancelária poskytuje právne poradenstvo v 12 svetových jazykoch pre oblasť viac ako 60 krajín sveta. Až 70 % jej prípadov obsahuje medzinárodný prvok. Preto tiež kancelária úzko spolupracuje s poprednými medzinárodnými právnickými firmami v Európe, Ázii, Severnej Amerike, Afrike i Austrálii. Klienti kancelárie majú vďaka tomu prístup k medzinárodným aj lokálnym znalostiam a odbornosti prostredníctvom viac ako 30-tisíc právnikov v približne 160 krajinách sveta.

 

Related Post