Aké sú výhody online účtovníctva?

Aké sú výhody online účtovníctva

Dnes žijeme v online svete, to si všetci dobre uvedomujeme. Online vybavíte skoro všetko, pretože je to pohodlné, môžete to urobiť z pohodlia Vášho domova pri káve a stačí Vám na to napríklad mobilný telefón. Tento trend sa dostal aj do odvetvia, o ktorom by nám to možno ani nenapadlo. Áno, bavíme sa o online účtovníctve a povieme Vám zopár jeho výhod.

Čo je online účtovníctvo

Pod pojmom “Účtovníctvo online” si môžete predstaviť neobmedzený prístup ku všetkým dátam Vášho účtovníctva, z akéhokoľvek miesta a zariadenia, ktoré má prístup na internet. Pamätajte, údaje s ktorými pracujete online sú tak aktuálne ako stav Vašich zaúčtovaných dokladov, preto dbajte na pravidelnú komunikáciu s účtovníkmi.

Klasický účtovný softvér je “out”

Tak ako vývoj techniky, tak aj vývoj účtovníctva rýchlo napreduje. Väčšina z nás si pod pojmom účtovníctvo predstaví veľkú kopu papierov a možno kalkulačku. V súčastnosti je však vo firmách akýmsi štandardom mať účtovný softvér, ktorý by mal účtovníkom uľahčiť prácu.

Technika napreduje, vymýšľajú sa nové „vychytávky“ a jednou z nich je aj online účtovníctvo – odlišný spôsob účtovníctva oproti klasickým účtovným softvérom. Má veľa výhod, o ktorých sa dočítate nižšie, a preto začína byť tento spôsob účtovníctva veľmi obľúbený. Pri takomto vedení účtovníctva je podmienkou, že musí byť prevoditeľné do papierovej podoby, teda musí byť možné tlačiť účtovné knihy, účtovné doklady a iné účtovné záznamy. Okrem iného Vám šetrí čas aj peniaze.

Výhody online účtovníctva

Pozrime sa teda spoločne na výhody účtovníctva online:

1. Sloboda – online účtovníctvo nie je viazané na jedno zariadenie ani operačný systém. Je prístupné na zariadeniach ako mobil, tablet, či PC a jediné čo k tomu potrebujete je pripojenie na internet. Takto máte prístup k Vášmu účtovníctvu 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

2. Pohodlnosť a rýchly prístup – pre online účtovníctvo Vám zväčša stačí mobilný telefón či tablet. K dôležitých informáciám z Vášho účtovníctva sa tak viete dostať rýchlo a pohodlne. V skratke máte všetko pod palcom.

3. Automatická archivácia a zálohovanie dát – archivácia prebieha na niekoľkých miestach súčasne, takže Vaše doklady sú vždy a včas archivované.

4. Bezpečnosť – je dôležitá, keďže účtovníctvo je citlivá téma. Vaše údaje a doklady sú vždy dôsledne technologicky zabezpečené proti neoprávnenému prístupu, úprave a zničeniu dát.

Related Post