Ako zbaliť babu, ženu svojich snov

Ako osloviť a zaujať ženu o ktorú máš záujem? Ako sa zoznámiť a ako správne osloviť ženu po ktorej túžiš tak, aby si ju zaujal a neskončil odmietnutý. Rôzne spôsoby oslovenia, ako aj príklady z praxe.

Neverbálna komunikácia, reč tela a ich využitie v zvádzaní. Ako využiť neverbálnu komunikáciu v tvoj prospech a ako vďaka správnej reči tela a tóne hlasu zaujať ženu? Odhaľ ktorá chyba bráni mnohým chlapom spraviť dobrý prvý dojem a zisti, ako to jednoducho napraviť.  Prechod od oslovenia k normálnej konverzácii s neznámou ženou robí mnohým mužom problém. Zisti o čom sa môžeš rozprávať s babou s ktorou si sa práve spoznal a ako ju zaujať jednoduchou, ale účinnou komunikačnou stratégiou odhalenou. Poslednou dôležitou časťou komunikácie je vzájomné testovanie sa. Jedná sa o moment, kedy vzájomne testujeme svoje hodnoty, spoznávame sa, zisťujeme či si sadneme a v prípade ženy aj to, či nám nejde „len o to jedno“. Sexuálna príťažlivosť a porozumenie si sú dve úplne odlišné ženské emócie. Kde je sexuálna príťažlivosť, tam je aj sex a to, či si rozumieme ako ľudia je irelevantné. Avšak tam, kde je len porozumenie a sexuálna príťažlivosť chýba, tam už sa začína kamarátstvo. Pre lepšie pochopenie, ako zvádzať ženy, musíme pochopiť ich myslenie. Musíme pochopiť, prečo sa chovajú, ako sa chovajú, prečo sú schopné ucuknúť v poslednej chvíli a taktiež si uvedomiť, že ženy majú v skutočnosti sex rady úplne rovnako ako my, ak nie viac. Jedine spoločnosť ich núti tajiť tieto fakty a nasadiť si masku slušnosti. Rozumieme princípu, že v prípade, že chceme ženu zviesť, efektívnejšie ako čakať, bude spraviť prvý krok sám a to aj za cenu neúspechov. Myšlienka je to pekná, avšak pre nováčikov vágna a preto načrtnem možné štýly budovania sexuálnej príťažlivosti.

Related Post