Prečo si vybrať QI: Komplexný informačný systém – pomáha efektívne riešiť činnosti

QI poskytuje samozrejme okamžitý a predovšetkým spoľahlivý obraz firmy – uľahčí a urýchli manažérske rozhodnutia.

QI dokáže celkom iste, a to v krátkej dobe a jednoducho za plnej prevádzky zareagovať na všetky zmeny prebiehajúce vo vnútri aj mimo firmy.

Všetky náklady na zaobstaranie QI (informačného systému) a jeho následná prevádzka sú naozaj veľmi nízke (v porovnaní s prinášanými možnosťami).

QI systém má samozrejme jednoduché intuitívne ovládanie a prácu s ním zvládne každý!
Možnosť pre Vás – technický a poradenský servis 24 hodín denne.

Čo teda vlastne je QI a čo Vám prinesie: Vyberáte si len to, čo skutočne Vy potrebujete.

QI je komplexný podnikový informačný systém, ktorý úplne efektívne pomáha riešiť väčšinu bežnej podnikovej činnosti. V súčasnej dobe ho používa už veľa firiem a to z oblasti výroby, služieb, maloobchodu, veľkoobchodu a tiež distribúcia.
Informačný systém QI je samozrejme ojedinelý svojou celkovou koncepciou, použitím špičkových technológií a určite v neposlednom rade progresívnou licenčnou politikou. Systém je zložený z jednotlivých modulov, čo samozrejme Vám umožňuje jeho veľmi vysokú variabilitu.

Prehľad modulov QI:

Systémové moduly QI – základná stavba informačného systému a samozrejme aby ERP kvalitne fungovalo, musí obsahovať funkcionality pre správu dát, portálov, serverov a základné moduly, ktoré umožňujú uskutočnenie funkcií, na ktoré ďalšie moduly nadväzujú.

Účtovné moduly – prehľadnosť a intuitívne ovládanie uľahčí prácu účtovníkom, personalistom i vedúcim pracovníkom. Všetci budú mať okamžite k dispozícii presné, kompletné a aktuálne informácie.

Manažérske moduly – plánovanie, organizácia a vedenie projektov je súčasťou správneho vedenia firmy.

Obchodné moduly – nevyhnutná súčasť pre spoločnosti zaoberajúce sa nákupom a predajom.

Odborové moduly – sú špecializované moduly, ktoré si vyberajú spoločnosti s
daným zameraním.

Výrobné moduly – umožňujú vytvoriť podrobné popisy výrobných postupov, ktoré sú nevyhnutné pri príprave a následnej tvorbe výrobkov.

E-moduly – internetové prostredie je základom prezentácie každej firmy.

Více na: http://www.qi.sk

Related Post