Dlžník predaj zadlženú firmu na “bieleho koňa”? Dá sa tomu brániť?

Množia sa prípady, keď dlžník prevedie svoju spoločnosť na “bieleho koňa”, a tým sa snaží zbaviť zodpovednosti za vzniknuté dlhy. Má v takom prípade zmysel sa brániť? Existuje nejaká cesta k úhrade dlhu?

Schéma, ktorú vymysleli nespravodlivci, je na prvý pohľad jednoduchá. Nechajú svoju spoločnosť buď úmyselne, alebo z nedbalosti zadlžiť, potom keď nezaplatia za odobratý tovar či využitú službu využijú predaj zadlženej sro. Často skutočným príjemcom tovaru alebo služieb je pritom spoločník spoločnosti, skutočný dlžník. Viac na Dlžník predaj zadlženú firmu na “bieleho koňa”? Dá sa tomu brániť?

Publikujeme na na blogoch Asset Management & Správa Kapitálu.

Related Post