Chemici očakávajú od volieb a novej vlády podporu podnikateľského prostredia

Politici by si mali zapamätať sľuby a znížiť odvodové a daňové zaťaženie

 

Chemický a farmaceutický priemysel očakáva od nastávajúcich volieb, že vláda, ktorá z nich vzíde bude podporovať podnikateľské prostredie a zlepšovať jeho kvalitu. K tomu je potrebné predovšetkým znížiť odvodové a daňové zaťaženie, ktoré sú najväčšími prekážkami zdravého rastu všetkých odvetví ekonomiky, vo všetkých regiónoch a u firiem všetkých veľkostí. Informoval o tom Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.

 

,,Očakávame, že vláda v ďalšom volebnom období predovšetkým zníži odvodové a daňové zaťaženie, ako to má v programe väčšina strán a ako túto možnosť nedávno pripustil aj minister financií za stranu Smer Peter Kažimír, keď zníženie daní podmienil zlepšeným výberom daní. Vzhľadom na to, že výber daní sa v posledných rokoch neustále zlepšuje, táto možnosť vyzerá reálne. Apelujeme preto na politikov, aby si svoje sľuby zapamätali a daňové a odvodové zaťaženie skutočne aj znížili. Zároveň firmy očakávajú, že politici zlepšia aj nízku vymožiteľnosť práva, rovnosť pred zákonom, nezávislosť súdov, vysokú mieru korupcie, mrhanie štátnymi peniazmi, slabú úroveň vzdelávania a mobilitu pracovnej sily,“ vymenoval R. Karlubík.

 

Upozornil aj na to, že Slovensko zaznamenáva v posledných rokoch jeden z najvyšších rastov ekonomiky v EÚ, ale ten je takmer celý naviazaný na automobilový priemysel a mnohé iné odvetvia zaznamenávajú paradoxne pokles. Patria k nim aj slovenské chemické podniky. V rokoch 2013 a 2014 klesli celoročné tržby dva roky po sebe vždy o cca 5 %, v roku 2015 bol pokles za 9.mesiacov o 1,2 %. Rozdielny je aj regionálny vývoj – prehlbuje sa zaostávanie východu a juhu Slovenska. Problémy sú aj pri veľkostne rozdielnych podnikoch. Kým veľké podniky zaznamenávajú rast, malé často na zvyšovanie záťaže doplácajú.

 

,,Je najvyšší čas, aby politická reprezentácia urobila niečo aj pre malé a stredné podniky. Okrem iného je potrebné zrušiť 14 % zdravotné odvody z podielov na zisku a dividend, ktoré sú vlastne ďalšou skrytou daňou, znásobujúcou zaťaženie malého podnikania. Tieto odvody, ktoré zaviedla ešte predchádzajúca vláda – vtedy vo výške 10 %, sú nespravodlivé, lebo rozdielne zaťažujú malých a veľkých podnikateľov. Tri zo strán, ktoré majú šancu sa dostať do parlamentu, si tento konkrétny bod dali aj do svojho programu, čo oceňujeme a dúfame, že si to osvoja aj ostatní,“ konštatoval R. Karlubík.

 

Poukázal aj na to, že slovenská chémia dopláca na vonkajšie, aj vnútorné vplyvy a len pomaly sa zotavuje z dôsledkov svetovej finančnej a hospodárskej krízy. Vlaňajší a tohtoročný vývoj poznačil predovšetkým dramatický pokles cien ropy a jej produktov. Pokračuje aj tlak čínskeho chemického priemyslu, ktorý pri poklese domáceho tempa rastu hľadá uplatnenie svojich výrobkov na európskom trhu. Domáca chémia zaznamenáva pozitívny vývoj prakticky iba v odvetviach naviazaných na automobilový priemysel.

 

,,Ukazuje sa, že veľké silné nadnárodné korporácie majú dostatok zdrojov a vplyvu na eliminovanie dopadov krízových období. Slovenská chémia je však tvorená hlavne malými a strednými podnikmi, ktoré sú postihnuté kontinuálnym zhoršovaním podnikateľského prostredia. Z nárastu výberu daní a rôznych stimulačných balíčkov sa do chémie prakticky nič nedostalo. Naopak slovenským chemickým firmám chýbajú zdroje na investície, ktoré si v súčasnosti nemajú z čoho vytvárať, keďže aj legislatíva pri odpisoch sa zhoršila,“ poukázal R. Karlubík.

 

Dodal, že je načase aby z oživenia ekonomiky profitovali aj podniky a podnikatelia, ktorí znášajú hlavnú záťaž napĺňania rozpočtu. Znížením odvodového a daňového zaťaženia by sa uľavilo celej ekonomike, vytvorili by sa udržateľné pracovné miesta, zlepšilo hospodárenie firiem a vytvorili zdroje na investície.

 

Na celkovej produkcii priemyselnej výroby SR sa chemický a farmaceutický priemysel SR podieľa 18,5 %. V odvetví prevažujú malé a stredné firmy – v súčasnosti tu podniká 275 firiem s viac ako 20 zamestnancami. V roku 2014 sa v nich zvýšila zamestnanosť na 39 002 zamestnancov. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá (amoniak), pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Zabezpečujú aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.

 

Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR, v roku 2014 dosiahli tržby slovenských chemických a farmaceutických firiem v bežných cenách 9,677 miliardy EUR, kým v roku 2013 to bolo 10,197 miliardy EUR a v roku 2012 až 10,734 miliardy EUR.

 

 

 

Related Post