Ukončenie spolupráce s cestovnou kanceláriou TUT TOUR

Cestovná agentúra Invia – najväčší online predajca zájazdov na Slovensku a Českej republike sa rozhodla ukončiť spoluprácu s cestovnou kanceláriou TUT TOUR, a. s. (ex. AZUR REIZEN Slovakia, a. s.).

Cestovná agentúra Invia pravidelne prehodnocuje spoluprácu s partnerskými cestovnými kanceláriami. Na základe posúdenia prísnych kritérií spolupráce s pôvodne AZURREIZEN Slovakia, a. s., aktuálne TUT TOUR, a. s.,cestovná agentúra Invia ukončila predaj produktu cestovnej kancelárie TUT TOUR, a. s., pre nedodržanie zákonných podmienok poistenia.

Cestovná agentúra Invia nenadviazala spoluprácu s cestovnou kanceláriou SUNFLOWERTOURS, s. r. o. (resp. s dcérskym zastúpením poľskej spoločnosti SUNFLOWER TOURS SP.Z O.O.)

Cestovná agentúra Invia sa rozhodla nad rámec štandardného postupu navrátiť všetky finančné prostriedky ktorými disponuje, a to vrátane plnej výšky provízie za predaj, späť na účty svojich klientov, ktorí si zakúpili zájazd z ponuky cestovnej kancelárie TUT TOUR, a. s. (ex. AZUR REIZEN Slovakia, a. s.) v minulosti. Z uvedeného vyplýva, že cestovná agentúra Invia nemá dnešným dňom žiadne záväzky voči klientom ani cestovnej kancelárii TUT TOUR, a. s. (ex. AZUR REIZEN Slovakia, a. s.). Aj napriek písomne potvrdenému obojstrannému zápočtu záväzkov cestovnej  kancelárie TUT TOUR, a. s. (ex. AZUR REIZEN Slovakia, a. s.) voči cestovnej agentúre Invia bola komunikácia zo strany cestovnej kancelárie voči klientom Invia zavádzajúca. Vzhľadom na ukončenie spolupráce ako aj vysporiadanie všetkých záväzkov cestovnej agentúry Invia voči klientom sa táto vymedzuje voči nepravdivým tvrdeniam a v prípade potreby bude tieto riešiť právnou cestou.

Related Post