Kúpele Luhačovice sa s mestom na financovaní údržby kúpeľného areálu nedohodli

Spor kúpeľov a mesta Luhačovice rozhodne až súd

 

Akciová spoločnosť Kúpele (Lázně) Luhačovice sa s mestom Luhačovice na financovaní údržby kúpeľného areálu nedohodla, preto sa obráti na súd. Predmetom sporu medzi kúpeľmi a vedením Luhačovíc je kto a za koľko má udržiavať kúpeľný park, ktorého pozemky vlastnia kúpele, ale sú úplne bezplatne užívané verejnosťou, vrátane klientov jej konkurentov. Akciová spoločnosť vynakladá bez investícií na úpravy parkov a záhrad 4 – 6 mil. českých korún (Kč) ročne v závislosti od potrieb konkrétneho roka. Navyše, v roku 2014 investovala akciová spoločnosť z vlastných zdrojov na revitalizáciu kúpeľného areálu (predovšetkým zelene) 8 mil. Kč. Mesto však doteraz na tento účel neprispievalo ani korunu. Po opakovaných výzvach zástupcovia  mesta ponúkli akciovej spoločnosti spoluúčasť iba 1,5 mil. Kč a len za dve tretiny pozemkov, ktoré sú verejným priestranstvom. Ponuka bola navyše len na dobu do konca roku 2017 a s podmienkou, že ďalších 500 000 Kč bude spoluúčasť Kúpeľov Luhačovice, a. s. Informoval o tom generálny riaditeľ kúpeľov Eduard Bláha.

 

„Boli sme pripravení akceptovať aj príspevok iba 2,5 mil. Kč za existujúci rozsah verejného priestranstva. Mesto ale vo svojom poslednom návrhu ponúklo len 1,5 mil. Kč za dve tretiny pozemkov, ktoré sú verejným priestranstvom a len na rok. To považujeme za nič neriešiaci návrh. Ide o sumu, ktorá stačí na “oprašovanie”, ale je absolútne nedostatočná na zastavenie chátrania komunikácií v areáli. Ročný odklad konečného riešenia by navyše našej spoločnosti zobral ďalších premlčaných 8 mil. Kč, ktoré by si areál určite zaslúžil. Len za minulý rok sme do mestskej pokladne priniesli spolu s daňami 10 miliónov českých korún, z toho kúpeľné taxy predstavovali 6,2 milióna korún, ale na údržbu parku nesmerovala z tejto sumy ani koruna,“ upozornil E. Bláha.

 

Dodal, že to, či je ročný nárok 8 mil. Kč oprávnený, vysoký alebo naopak nízky bude musieť určiť súd, ale zástupcovia akciovej spoločnosti sú presvedčení, že len takáto alebo ešte vyššia suma dokáže kúpeľnému parku vrátiť jeho lesk opravami komunikácií, atď.

 

„V nich je obrovský vnútorný dlh a vďaka nim vyzerá toto zásadné územie vedľa chodníkov v obytnej zástavbe mesta Luhačovice alebo komunikácií okolo priehrady ako chudobná príbuzná, hoci práve tento kúpeľný park považujú všetci za skutočné Luhačovice. Práve to ukázal napríklad aj luhačovický diel televízneho seriálu Českej televízie Národne klenoty, ktorý z celých Luhačovíc prezentoval len toto územie a stavby v ňom. Podľa štatistík majú Luhačovice až dvadsaťnásobne vyšší prínos z cestovného ruchu ako iné turisticky exponované miesta. Kúpeľný park a stavby v ňom ho potencujú úplne zásadným spôsobom, čo by sa malo v starostlivosti o neho, aj výšku náhrady za jeho verejné užívanie, prejaviť. Pre predstavu menšie kúpeľné mesto Poděbrady, ktoré vyberá na kúpeľnej taxe 1/3 luhačovického výberu, financuje údržbu tamojšieho polovičného kúpeľného parku ročne 6 miliónmi korún,“ vysvetlil E. Bláha.

 

Ďalej upozornil na to, že požiadavka spoločnosti na účasť mesta na údržbe nie je nová. Posledná, ale už dôrazná požiadavka na narovnanie tejto situácie bola osobne aj písomne ​​predložená v januári 2016. Išlo o výzvu na uzavretie nájomnej zmluvy a uhradenie nájmu a výdavkov kúpeľov za posledné 3 roky spätne (v tej dobe ale nebola nájomná zmluva dohodnutá, a tak sa hovorilo o náhrade či bezdôvodnom obohatení). Nájom a výdavky vyčíslil súdny znalec v úhrne medzi 7-8 miliónmi korún ročne a tento posudok bol mestu odovzdaný spolu s výzvou.

 

„Naša výzva z januára 2016 sa opiera o ustálenú judikatúru Najvyššieho a Ústavného súdu. V prípadoch, keď je súkromný pozemok využívaný ako verejné priestranstvo, je vlastník pozemku toto obmedzenie svojich vlastníckych práv povinný strpieť, ale patrí mu náhrada zodpovedajúcej nájmu daných plôch. Následne je obec či mesto povinné s touto osobou takou nájomnú zmluvu uzatvoriť a potom i toto priestranstvo udržiavať,“ povedal E. Bláha.

 

Prevádzku kúpeľného parku, jeho rozvoj aj údržbu financuje výhradne akciová spoločnosť Kúpele Luhačovice. Práce vykonáva čiastočne sama, ale z väčšej časti ich nakupuje od niekoľkých dodávateľov. Najvýznamnejším z nich sú Technické služby mesta. ,,Mesto Luhačovice nikdy v novodobej histórii nenieslo žiadne náklady spojené s jeho prevádzkou, hoci má z jeho existencie priamy aj nepriamy prospech. Informácia o tom, že mesto nenesie náklady, ale nie je úplne presná. Mesto nenieslo a odmietalo, najprv úplne a teraz čiastočne, niesť náklady na starostlivosť o zeleň, upratovanie, výsadbu či obstaranie mobiliáru. Na druhej strane pritom už niekoľko rokov nesie kompletné náklady na osvetlenie týchto plôch aj na odvoz odpadu. Ide o zvláštny paradox, ktorých v celej záležitosti nájdeme viac,“ upozornil E. Bláha.

 

Podľa neho je ďalším paradoxom, že pre mesto vyberá spoločnosť skoro 2/3 zo všetkých poplatkov (vlani celkovo mesto vybralo 10 mil. Kč), ale jej lôžkový fond pritom nereprezentuje ani 1/3 z kapacity Luhačovíc, čo svedčí o nedôslednom výbere kúpeľnej taxy v ostatných kapacitách a chýbajúcich zdrojoch mesta. Navyše akciová spoločnosť je najväčším súkromným organizátorom verejného kultúrneho programu v Luhačoviciach, na propagáciu Luhačovíc vynakladá najväčšie prostriedky, jej hostia v miestnych obchodíkoch a prevádzkach nechajú najviac peňazí, ich prítomnosť tvorí najviac sekundárnych aj terciálnych pracovných miest. Navyše na vlastné náklady spravuje verejné pítka prameňov. Areál užívajú obyvatelia, jednodňoví návštevníci a jeho existencia podporuje rozvoj aj prosperitu celého mesta. Práve ono ho vo svojom štatúte aj regulačných dokumentoch označuje za centrum relaxácie a odpočinku, ale bez toho, aby pre neho poskytlo jedinú lavičku. Pritom kúpele za posledných 25 rokov vynaložili na údržbu areálu takmer 150 miliónov korún.

 

„S výzvou na uzatvorenie nájomnej zmluvy a výplatu náhrady (aj spätne) sa pre toto zásadné nepochopenie musíme obrátiť na súd. Nedlžíme to len sebe, ale najmä areálu a Luhačoviciam ktoré ho potrebujú pre udržateľnosť svojho turistického úspechu a zachovanie atraktivity dostať do najlepšej kondície a zatiaľ to nevidia. Neznamená to ale, že by sme starostlivosť o areál zastavili, ani že by sme vypovedali zmluvu Technickým službám. Prácu pre nás robia dobre aj za slušnú cenu a ani pri uvedenej žalobe nie je záujmom našej spoločnosti mesto alebo jeho povesť akokoľvek poškodzovať a už vôbec nechceme ohroziť nadchádzajúcu sezónu,“ uzavrel E. Bláha.

Related Post