>

PR články pre vás

Získajte možnosť uverejniť si PR článok s aktívnymi odkazmi!

Autor: defte

Vzdelávanie, , , ,

Anglická gramatika

Anglické časy a ich odlišnosti Dnes sa bližšie pozrieme na predprítomný čas jednoduchý, predprítomný čas priebehový a prítomný priebehový čas. Predprítomný čas jednoduchý vyjadruje dokončenosť deja do prítomnosti, predprítomný čas priebehový vyjadruje nepretržitosťdeja do prítomnosti a prítomný čas priebehový vyjadruje okamžitý priebeh deja. Dáme si zopár príkladov na lepšie pochopenie: I have lived in Prague since 1986. Býval som v Prahe od 1986. (doteraz) I have been living in Prague since 1986. Bývam v Prahe od 1986. I am living in Prague. Teraz bývam v Prahe. What are you learning ? Čo sa  učíte ? (teraz) How long have