• Čo získam?
 • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Virtuálne sídlo – v čom sú jeho výhody

04/10/17 , ,

virtualne-sidlo

Každý podnikateľ, ktorý si vytvorí obchodnú spoločnosť je zapísaný v Obchodnom registri kde je okrem iného  povinný uviesť aj sídlo spoločnosti. Čoraz populárnejším sa v súčasnosti stáva tzv. virtuálne sídlo či registračné sídlo. Vaša administratíva sa vybavuje pod touto adresou avšak vás na tejto adrese nenájdu. S virtuálnou kaceláriou sa spája množstvo výhod.

Nižšie náklady

Najlepšou výhodou sú nižšie náklady na prenájom kancelárskych priestorov. Hoci prenájom kancelárií sa pohybuje v stovkách eur, prevádzka virtuálneho sídla stojí pár desiatok eur mesačne. Pre začínajúcich podnikateľov je totiž problém dovoliť si čoraz drahší nájom priestorov, kde by prevádzkovali svoju činnosť. Respektíve peniaze vyhradené na nájom vedia využiť aj efektívnejšie. Aj podnikatelia, ktorí sú zväčša na cestách a v kanceláriách nepotrebujú tráviť toľko času ocenia výhodu tejto služby. Virtuálne sídlo využívajú aj malé firmy kde zamestnanci vedia pracovať na home-office. Celý týždeň pracujú z domu avšak pravidelne sa stretávajú a kontrolujú svoje ciele. Za týmto účelom spoločnosti poskytujúce virtuálne sídla, poskytujú aj priestory na rôzne meetingy či rokovania, ak by to ich zákazníci, teda podnikatelia potrebovali.

Prestížna adresa

I keď ste podnikateľ z malého mestečka, môžete mať registračné sídlo v Bratislave. Výhodou sídla v hlavnom meste je vyššia prestíž čo do istej miery môže mať vplyv na uzavretie obchodu. I pre zahraničnú klientelu znie sídlo v hlavnom meste dôveryhodnejšie. Ak máte sídlo vo väčšom meste kde sú stovky ďalších podnikateľov, je nižšia pravdepodobnosť kontroly zo strany štátnych orgánov.

Online evidencia doručenej pošty a ďalšie služby

Všetka pošta, ktorá príde na adresu s vašim virtuálnom sídlom sa spracováva počítačom. Online evidencia vám pomocou aplikácie, ktorú môžete mať na svojom mobile, umožní aby ste si mohli okamžite pozrieť bližšie informácie o vašej pošte. Funguje to tak, že si aktivujete službu e-mail alebo SMS notifikácie, ktorá vás hneď po prijatí pošty na to upozorní. Spravidla raz za mesiac (po dohode aj častejšie) sa pošta, ktorá vám prišla na virtuálnu adresu pošle na korešpondečnú adresu čo môže byť napríklad vaša domovská adresa. Ak by ste však dokumenty potrebovali vidieť skôr, obsah pošty sa vie odfotiť, resp. oskenovať a poslať na váš mail.

Menej práce s účtovníctvom

Virtuálne sídlo môžete mať zriadené priamo v priestoroch svojho účtovníctva, ak vaša účtovná firma túto službu poskytuje. Všetky dôležité doklady, ktoré sú pre účtovníctvo potrebné môžu byť hneď na ich stole. Respektíve ak budete mať svoje dokumenty v online podobe viete s nimi rýchlo narábať a preposielať svojej účtovníckej firme. Výhody online účtovníctva ako aj elektronické služby súvisiace s virtuálnym sídlom vám vedia zaisto zjednodušiť vaše podnikanie.

 

Ako správne vystaviť faktúry

11/09/17 , , ,

Ako-spravne-vystavit-faktury

Faktúra je daňový doklad, ktorý vyjadruje vzťah medzi dodávateľom a odberateľom na základe predaja tovaru alebo služby. Rozlišujeme faktúry vystavené-odberateľské (vystavujú sa pre našich odberateľov) a prijaté-dodávateľské (prijali sme ich od našich dodávateľov). Faktúra musí zo zákona obsahovať určité informácie, bez nich hrozí podnikateľovi sankcia. Tu nastáva kameň úrazu a tým je štruktúra faktúry. Nie je jednotne určená, a preto ak si vezmeme faktúry od rôznych podnikateľov, môžu vyzerať úplne odlišne. Jedno však musia mať spoločné, a to informácie, ktoré určuje Obchodný zákonník, Zákon o účtovníctve a Zákon o dani z pridanej hodnoty.

Čo musí faktúra obsahovať?

 • Typ dokladu – teda, že sa jedná o faktúru. Faktúra musí mať svoje poradové číslo, ktoré je jedinečné a teda sa už nebude vo fakturácii vyskytovať pri inej faktúre. Odporúča sa faktúry číslovať chronologicky a bez lomítka, pomlčky či iných znakov, ktoré môžu skomplikovať párovanie faktúr pri ďalšom procese.
 • Časť DODÁVATEĽ, kde sú uvedené všetky informácie o dodávateľovi, teda názov podniku, jeho právna forma (s.r.o., a.s.,..), adresa podniku, IČO, DIČ, v prípade, že dodávateľ je platca DPH tak aj IČ DPH, ďalej číslo zápisu v Obchodnom registri ako aj označenie registra evidencie podniku.
 • Časť ODBERATEĽ – tie isté informácie, ktoré sme uviedli pri časti dodávateľ, len týkajúce sa podniku odberateľa.
 • Dátumy – dátum vystavenia faktúry, dátum jej splatnosti, dátum dodania produktov či služby (kedy bol tovar alebo služba dodaná alebo keď sa tento dátum nedá určiť, tak dátum prijatia platby).
 • Forma úhrady – aká forma úhrady sa použila (hotovosť, bankový prevod, dobierka, …).
 • Spôsob dopravy – osobne, kuriér, pošta a iné.
  Informácie o dodanom produkte (tovar či služba) – čo je predmetom faktúry, treba uviesť druh tovaru či služby, cena za jednotku tovaru, množstvo a cena za celkové dodané množstvo. Ak je vystavovateľ faktúry platca DPH, treba uviesť cenu za jednotku tovaru aj bez DPH, sadzbu DPH, celkovú DPH, celkovú cenu bez DPH aj s DPH. V opačnom prípade treba uviesť, že sa jedná o neplatcu DPH.
 • Suma k úhrade.
 • Meno a priezvisko osoby, ktorá faktúru vystavuje a jej podpis.

Dokedy faktúru vystaviť?

Neplatcovi DPH zákon neustanovuje kedy má faktúru vystaviť. Platca DPH to má zákonom dané, a to do 15 dní :

 • Odo dňa dodania tovaru alebo služby.
 • Odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.
 • Od konca kalendárneho mesiaca, kedy bol tovar oslobodený od platenia dane.
 • Od konca kalendárneho mesiaca, kedy bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby s miestom dodania v inom členskom štáte.
 • Od konca kalendárneho mesiaca, kedy nastala oprava základu dane.

Pre viac informácii si preštudujte zákony týkajúce sa fakturácie, ktoré sme spomenuli vyššie. Ak by ste chceli podrobnejšie informácie ohľadom služieb v účtovníctve, obráťte sa na odborníkov.

Aké sú výhody online účtovníctva?

16/08/17 , ,

Aké sú výhody online účtovníctva

Dnes žijeme v online svete, to si všetci dobre uvedomujeme. Online vybavíte skoro všetko, pretože je to pohodlné, môžete to urobiť z pohodlia Vášho domova pri káve a stačí Vám na to napríklad mobilný telefón. Tento trend sa dostal aj do odvetvia, o ktorom by nám to možno ani nenapadlo. Áno, bavíme sa o online účtovníctve a povieme Vám zopár jeho výhod.

Čo je online účtovníctvo

Pod pojmom “Účtovníctvo online” si môžete predstaviť neobmedzený prístup ku všetkým dátam Vášho účtovníctva, z akéhokoľvek miesta a zariadenia, ktoré má prístup na internet. Pamätajte, údaje s ktorými pracujete online sú tak aktuálne ako stav Vašich zaúčtovaných dokladov, preto dbajte na pravidelnú komunikáciu s účtovníkmi.

Klasický účtovný softvér je “out”

Tak ako vývoj techniky, tak aj vývoj účtovníctva rýchlo napreduje. Väčšina z nás si pod pojmom účtovníctvo predstaví veľkú kopu papierov a možno kalkulačku. V súčastnosti je však vo firmách akýmsi štandardom mať účtovný softvér, ktorý by mal účtovníkom uľahčiť prácu.

Technika napreduje, vymýšľajú sa nové „vychytávky“ a jednou z nich je aj online účtovníctvo – odlišný spôsob účtovníctva oproti klasickým účtovným softvérom. Má veľa výhod, o ktorých sa dočítate nižšie, a preto začína byť tento spôsob účtovníctva veľmi obľúbený. Pri takomto vedení účtovníctva je podmienkou, že musí byť prevoditeľné do papierovej podoby, teda musí byť možné tlačiť účtovné knihy, účtovné doklady a iné účtovné záznamy. Okrem iného Vám šetrí čas aj peniaze.

Výhody online účtovníctva

Pozrime sa teda spoločne na výhody účtovníctva online:

1. Sloboda – online účtovníctvo nie je viazané na jedno zariadenie ani operačný systém. Je prístupné na zariadeniach ako mobil, tablet, či PC a jediné čo k tomu potrebujete je pripojenie na internet. Takto máte prístup k Vášmu účtovníctvu 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

2. Pohodlnosť a rýchly prístup – pre online účtovníctvo Vám zväčša stačí mobilný telefón či tablet. K dôležitých informáciám z Vášho účtovníctva sa tak viete dostať rýchlo a pohodlne. V skratke máte všetko pod palcom.

3. Automatická archivácia a zálohovanie dát – archivácia prebieha na niekoľkých miestach súčasne, takže Vaše doklady sú vždy a včas archivované.

4. Bezpečnosť – je dôležitá, keďže účtovníctvo je citlivá téma. Vaše údaje a doklady sú vždy dôsledne technologicky zabezpečené proti neoprávnenému prístupu, úprave a zničeniu dát.

Výhody a nevýhody práce na TPP a živnosť

20/06/17 , , , , , , , ,

Čo je pre mňa výhodnejšie, živnosť alebo zamestnanie? Táto otázka prenasleduje snáď každého z nás. Väčšina z nás, ak má možnosť, asi uprednostní prácu na trvalý pracovný pomer. Zamestnanec je v tomto prípade pod ochranou Zákonníka práce, teda má nárok na nemocenské, dovolenku, príspevok na stravovanie či povinnosť vyplatiť odstupné pri ukončení pracovného pomeru. Samozrejme každá minca má dve strany a podobné je to aj v tomto prípade. V tomto článku si prečítate základné informácie ohľadom práce na trvalý pracovný pomer alebo živnosť.

Práca na Trvalý pracovný pomer

Ako iste vieme, podstatným rozdielom medzi trvalým pracovným pomerom a živnosťou sú samotné odvody, od ktorých sa potom odvíja plat. Nižšie si ukážeme ďalšie výhody a nevýhody zamestnania na trvalý pracovný pomer.

Výhody

 • - chráni vás Zákonník práce
 • celé vaše účtovníctvo a aj daňové priznanie za vás vyrieši zamestnávateľ
 • - dostávate príspevok na stravovanie
 • - máte vyššie odvody ako živnostník (výhodné v tom zmysle, že zaručuje vyššiu penziu a nemocenské)
 • - nárok na platenú dovolenku

Nevýhody

 • - pravidelný pracovný čas (aj keď je to diskutabilné, každému vyhovuje iný pracovný čas)
 • - vysoké odvody
 • - len 4 / 5 týždňov platenej dovolenky
 • - 3 mesačná skúšobná doba

Práca na Živnosť

Všeobecne je známe, že živnostník je vlastne podnikateľ. No väčšinou vykonáva prácu pre jednu firmu, podobne ako keby bol riadne zamestnaný na trvalý pracovný pomer. Spĺňa úlohy a chodí do práce. Rozdiel je v tom, že živnostník má povinnosť predložiť mesačnú faktúru za vykonanú prácu. Ďalšie výhody a nevýhody sú spomenuté nižšie.

Výhody

 • - v porovnaní so zamestnancom vyššia čistá mzda pri rovnakých nákladoch
 • - možnosť ponúknuť svoje služby aj iným firmám, ak to zmluva nezakazuje
 • - pri zakladaní živnosti nárok na príspevok z Úradu práce

Nevýhody

 • - živnostníka nechráni Zákonník práce
 • - nutnosť viesť si účtovníctvo alebo platiť účtovníka
 • - podať daňové priznanie
 • - možno prísť o prácu zo dňa na deň
 • - živnostník prichádza o benefity, ako je príspevok na stravovanie či platená dovolenka
 • - žiadne právo na skúšobnú lehotu či odstupné

Táto téma je vždy aktuálna a možno ju rozoberať viac do hĺbky. V tomto článku sme si predstavili hlavné a základné výhody a nevýhody práce na trvalý pracovný pomer a živnosť.

Účtovníctvo kdekoľvek a kedykoľvek

06/06/17 , , , , , , ,

Svet technológií sa neustále vyvíja a zdokonaľuje. Opačne to nie je ani v účtovníctve. Moderné nástroje a intuitívne informačné systémy využívajú už aj vaši účtovníci. Vďaka tomu sa akákoľvek náročná práca mnohokrát zjednoduší. Predsa zefektívnenie pracovných procesov je cieľom každej spoločnosti. No ako to môže pomôcť aj k celkovej spokojnosti klientov? V nasledujúcom článku vám povieme, ako svet informačných systémov v účtovníctve podporuje vzťah medzi klientom a spoločnosťou.

uctovnictvo kdekolvek a kedykolvek

Dôležitosť informačných systémov

O tom, že informačné systémy sú dôležité niet pochýb. Majú veľmi široké uplatnenie a spolu s technológiami sa neustále vyvíjajú. Môžeme ich sledovať v rôznych odvetviach, či už v doprave, stavebníctve, zdravotníctve, účtovníctve a kdekoľvek inde.

Bezpečné účtovníctvo

Rôzne účtovnícke spoločnosti ponúkajú vlastné inovatívne softvéry, pomocou ktorých si možno kedykoľvek skontrolovať stav svojho účtovníctva. Tieto softvéry možno používať online pomocou vášho webového prehliadača. Teda pre prístup do systému je samozrejme nutné pripojenie na internet. V súčasnosti to nepredstavuje žiadnu prekážku, keďže internet už “chytíte” takmer všade. Možno si niekto položil otázku: “Ale je to bezpečné?”. Samozrejme. Všetky dáta sú bezpečne uložené na cloude, sú prísne chránené. Okrem toho takýto informačný systém možno vybaviť dvojfaktorovým prihlasovaním. Ide o kontrolný proces, kedy okrem svojich prístupových údajov vložíte aj autorizačný kód, ktorý systém odošle priamo na váš mobil. V takom prípade sa už viac nemusíte obávať odcudzenia prístupov do svojho užívateľského konta.

Účtovníctvo už aj v mobile

Nie ste pri svojom notebooku a potrebujete upraviť reporty podľa aktuálnych potrieb alebo odoslať dôležitú faktúru? Prečo nevyužiť svoj tablet alebo smartfón. Vďaka intuitívnemu užívateľskému rozhraniu sa viete jednoducho a rýchlo pohybovať v aplikácii a vykonávať potrebné akcie. Svet mobilných zariadení neustále napreduje, preto to treba využiť a nasledovať trend.

Zaujímajte sa

Sledujte najmodernejšie trendy vo svete informačných systémov. Nikdy neviete, kedy vám pomôžu uľahčiť prácu a pomôcť napredovať.