• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Účtovníctvo plné inovácií

26/05/17 , , , , , ,

V dnešom modernom svete sa všetci snažia inovovať. Naopak to nie je ani v účtovníctve. Aby ste držali krok v tejto rýchlej dobe, musíte sa prispôsobovať najmodernejším trendom. Klienti predsa vyžadujú kvalitné služby a tie možno dosiahnúť aj inováciami. Taktiež chcete byť vždy o krok pred konkurenciou, preto je poskytovať profesionálne účtovníctvo podmienkou. V tomto článku si povieme, prečo radšej investovať a napredovať, ako žiť v minulosti.

inovatívne účtovníctvo online

Online účtovníctvo a jeho benefity

Jedným z najmodernejších trendov tejto doby je online účtovníctvo, ku ktorému možno pristupovať priamo z mobilného zariadenia. Podobne, ako svoje bankové prevody viete veľmi rýchlo vykonať pomocou svojho smartfónu, aj svoje účtovníctvo viete jednoducho skontrolovať a vykonať potrebné operácie.

Nikto nemá rád čakanie a zdĺhavé procesy. Už žiadne dohadovanie termínov ohľadom stretnutia so svojím účtovníkom. Aktuálny stav svojho účtovníctva už viete sledovať aj na dovolenke. Jediné, čo je nevyhnutné, je internet a samozrejme zariadenie, pomocou ktorého sa pripojíte (mobil, tablet, notebook, PC). Ale to už nepredstavuje v dnešnej dobe žiaden problém. Okrem toho, že prístup na internet pomocou wifi je na mnohých miestach, väčšina z nás používa mobilný internet priamo vo svojom smartfóne.

Ďalšou dôležitou poznámkou je, že tieto online systémy sú prísne zabezpečené, teda vaše učtovníctvo online je chránené. Nemusíte sa obávať žiadnych nemilých prekvapení a najmä straty dát. Pri takýchto komplexných systémoch sa kladie dôraz na bezpečnosť dát.

bezpečnosť systémov

Taktiež je nevyhnutná rýchlosť poskytnutých informácií. Preto sú systémy vyvíjané s cieľom poskytnúť intuitívne rozhranie s plynulým a rýchlym postupom. Samotný softvér by mal poskytnúť požadované dáta mihnutím oka. Celé je to o užívateľskej skúsenosti.

Záver

Držať krok s dobou je nevyhnutné. A je úplne jedno, o aký typ podnikania alebo služieb ide. Nezastavujte sa a napredujte. Tak ako každý aj zákazníci majú radi novinky a to je podstatné.

Účtovnicka firma Barta s.r.o.

18/12/15

Cieľ účtovnictva

Cieľom účtovnictva je zachytiť všetky informácie o hospodárskej činnosti firmy. Daňová správa vykonáva čoraz dôslednejšie kontroly a jej nástroje na kontrolu účtovníctva sú čoraz sofistikovanejšie. Výkon kontroly je teda detailnejší a podrobnejší. Daňová správa môže jednoduchšie odhaliť nedostatky vo vedení aj podvojného účtovnictva.

Cieľom účtovnictva by však nemalo byť len zostavovanie daňového priznania na konci roku. Pri vhodnom vedení účtovnictva môže majiteľ či konateľ firmy získavať podstatné informácie a mať finančný prehľad.

Ako si vybrať účtovnicku firmu

Pre právnické a fyzické osoby je teda dôležité vybrať si kvalitnú účtovnícku kanceláriu. Najmä skúsenosť a kvalitné referencie spokojných zákazníkov dopomôžu nájsť vhodnú účtovnícku kanceláriu.

Zmeny v zákone o účtovnictve

Neustále meniace sa zákony o účtovnictve, často nejednoznačná definícia a výklad povinnosti pri vedení účtovníctva vyžaduje skúsenosť, flexibilitu – rýchle prispôsobenie sa novým účtovným predpisom. Pri častých zmenách treba byť pripravený na rôzne výklady kvalitnou znalosťou účtovných zákonov.

Zamestnanci účtovnej firmy, by sa mali teda priebežne školiť a byť dobre informovaný o zmenách v účtovnictve.

Účtovnicka firma Barta s.r.o.

Rozhodnite sa dôsledne, do užšieho výberu sa s určitosťou dostane účtovnicka firma Barta s.r.o. Účtovnicka firma s tradíciu a referenciami. Full servis účtovnictvo zabezpečí Barta s.r.o.

Čo všetko dokáže pre vás zabezpečiť? Priebežné vedenie účtovnictva, účtovné poradenstvo, vedenie podvojného účtovnictva. Samozrejmosťou je tiež dôsledné vedenie personalistiky a firma sa tiež postará o mzdy.

Vhodnými radami budeme mať lepšie hospodárske výsledky a výkaz ziskov a strát bude kladný pre vašu firmu.

 

Firmy – Informačný systém

06/08/14 , , , , ,

Ak sa vaša firma rozrastá, je nutné ju riadiť efektívne a musia sa využívať všetkých spôsobov, ktoré k tomu vedú a medzi tieto spôsoby patrí aj informačné technológie . Jednou z aplikácií, k dobrému riadenie vašej firmy je podnikový informačný systém.

Enterprise Resource Planing (ERP). To je názov podnikového informačného systému pre plánovanie podnikových zdrojov a slúži k zefektívneniu a zladenie procesov, ktoré v podniku prebiehajú. Podľa zamerania podniku sa môže jednať o správu majetku spoločnosti, o plánovaní zásob, o distribúcii, logistiku, účtovníctvo a fakturáciu. Podnikové informačné systémy nie sú bežné programy, ktoré sa len nainštalujú, spustí a používajú. Podnikové informačné systémy sa musia prispôsobiť podmienkam, aké sú vo firme, ale to je možné len do určitej miery. Preto sa musí pred objednaním a zakúpením podnikového informačného systému dobre zvážiť, aké potreby firma má a ako tu presne prebiehajú jednotlivé procesy. Ten najlepší podnikový systém je potom potrebné zvoliť podľa tohto zistenia.

Dnes je možné si na internete nájsť veľké množstvo ponúk na informačný systém pre podniky. Každý z výrobcov a distribútorov týchto podnikových systémov vám povie, že práve on je pre vašu firmu tým najlepším a upraví systém presne podľa vašich potrieb. Pretože sa všetko vykonáva automaticky, je vďaka podnikovému informačnému systému ľahšie podpora účtovníctva.

Zefektívnenie a súhra všetkých firemných procesov , je hlavným prínosom podnikových informačných systémov. Nakladanie s firemnými dokumentmi a vytváranie úspor patrí medzi ďalšie. Kontrola pre firmy je ľahšie, nemusí sa pre kontrolu špeciálne vystavovať dokumenty, pretože sa tieto dokumenty produkujú automaticky. K všetkým dátam sa dá ľahko a rýchlo dostať, pretože sa uchovávajú centrálne.

Více na: http://www.qi.sk

Poradenstvo pre interné účtovné oddelenie

06/02/13 ,

Momentálnym trendom vo svete účtovníctva je outsourcing. Mnoho veľkých spoločností, však už dlhšiu dobu prevádzkuje vlastné interné účtovné oddelenie. To môže mať svoje výhody, predovšetkým v jeho flexibilite a internej komunikácii. Výhody interného účtovné oddelenia, je však možné využívať iba pri správnom nastavení procesov v ňom. Tie výrazne ovplyvňujú jeho konečnú efektivitu, predovšetkým pri veľkých nadnárodných spoločnostiach. Outsourcovať vedenie účtovníctva, je teda z tohto pohľadu výhodnejšie.

Nastavenie účtovného oddelenia

Pre spoločnosti, ktoré už účtovné oddelenie majú, je však samozrejme výhodnejšia jeho optimalizácia, ako prechod na outsourcovanie. Dôležitým prvkom je predovšetkým správne nastavenie účtovného softvéru v súlade s právnymi predpismi v oblasti účtovníctva. Tie sa často menia, preto je nevyhnutné tieto nastavenia kontrolovať.

Outsourcingové spoločnosti v tejto oblasti často poskytujú odborné poradenstvo pri nastavovaní softvéru a implementácii ERP riešení vo firme. Zveriť sa do rúk kvalifikovaných účtovných poradcov sa preto oplatí. Tým vám pomôžu s nastavením obehu účtovných dokladov, procesu ich schvaľovania a nastavenia kontrolných mechanizmov. V rámci služieb väčšinou poskytujú aj dohľad nad celým fungovaním účtovného oddelenia.

Medzinárodné účtovné výkazníctvo

Po zriadení samozného oddelenia by ste nemali zabúdať ani na ďalšie vzdelávania vašich vlastných pracovníkov. To zabezpečí, že vaše účtovné oddelenie bude bežať efektívnejšie a kvalitnejšie, pri menšej participácii outsourcingovej spoločnosti.
Pre spoločnoti ktoré vstupujú na nový zahraničný trh, je poradenstvo v oblasti účtovníctva nevyhnutné. Opäť predovšetkým pri nastavovaní procesov v účtovnom oddelení, ktoré musia rešpektovať miestne zákony a požiadavky. Dôležitou súčastou je aj nastavenie procesu centralizovaného výkazníctva. Pomocou neho budú všetky zahraničné pobočky automaticky pripravovať a odosielať jednotlivé výkazy a implementovať ich do jedného komplexného medzinárodného výkazu. Celý tento proces musí samozrejme prebiehať podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS.

Dane, účtovníctvo, daňové poradenstvo a partner vašej spoločnosti

29/12/12 ,
Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd a daňové poradenstvo
Radi vám zodpovieme otázky ohľadom účtovníctva alebo daňovníctva. Dohodnite si s nami stretnutie a presvedčte sa, že sme tím ľudí vhodný práve pre vás. Ponúkame vám:
Vedenie účtovníctva a daňová evidencia
Externé vedenie účtovníctva Bratislava, spracovanie ročnej účtovnej závierky a inventarizácie zostatkov na účtoch, príprava štatutárnych výkazov; vedenie daňovej evidencie pre zistenie základu dane z príjmov fyzických osôb.
Daňové priznanie
V rámci vedenia účtovníctva alebo daňovej evidencie pre našich zákazníkov pripravíme a podáme daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty. Vyhotovíme daňové priznanie aj k cestnej dani, dani z nehnuteľností, k dani z darovania alebo dani z prevodu nehnuteľností. Ručíme za nami vypracovanej daňové priznanie aj za jeho včasné podanie príslušnému správcovi dane.
Spracovanie miezd
Všetka mzdová agenda: spracovanie miezd, výpočet miezd, prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov, príprava mesačných hlásení a komunikácia s príslušnými úradmi, účasť na kontrolách zdravotného i sociálneho poistenia, správa a evidencia mzdových listov a evidenčných listov dôchodkového poistenia. Viac na Dane a Účtovníctvo. Odporúčame aj blog Účtovníctvo a Dane.