Športové majstrovstvá s Nestlé 2014

Celoslovenské športové hry detí z detských domovov na Slovensku sa uskutočnia v sobotu 7. júna 2014 v Dolnom Kubíne, na futbalovom štadióne MUDr. Ivana Chodáka na ulici Športovcov. Slávnostný nástup je o 9,00 hod. a s vyhodnotenie pretekov v čase 16,00 – 17,00 hod.Majstrovstvá budú vo vybraných súťažných disciplínach – atletika (beh na 100 m, 800 m, 1500 m, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou a štafeta 4 x 100 m), minifutbal, volejbal a stolný tenis. Súťaží sa bez rozdielu veku, limitovaná je iba horná hranica a to vekom 17 rokov (ročník narodenia 1997). V rámci regionálnych a celoslovenských športových hier bude samostatne hodnotená súťaž o najúspešnejší detský domov v účasti detí a ich umiestnení detí na športových hrách. Víťazný detský domov dostane putovný pohár ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Hry zastrešuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar, v spolupráci s Nestlé Slovensko a Fórom riaditeľov detských domovov.
Najlepší športovci budú reprezentovať Slovensko na Medzinárodných športových hrách detí z detských domovov, ktoré sa budú konať 13. – 15. júna 2014 v Maďarsku, v stredisku pre deti a mládež Balaton. Zúčastnia sa ho najúspešnejší športovci z celoslovenského kola. Zúčastnené štáty: Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovenská republika. V základných kolách sa tohto projektu na Slovensku zúčastnilo viac ako 400 detí z detských domovov.
Celoslovenské športové vyvrcholenie v Dolnom Kubíne nadväzuje na regionálne kolá. Projekt sa realizoval v 3 jednodňových cykloch – kolách podľa regiónov, ktoré sa konali 23. mája v Detskom domove vo Vranove pre deti z východoregiónu, 22.mája v Detskom domove v Ružomberku pre deti zo stredoregiónu a 30.mája v Detskom domove v Trenčíne-Zlatovce pre deti zo západoregiónu.
Dlhodobým cieľom projektu ,,Športové majstrovstvá s Nestlé“ je, prostredníctvom realizácie záujmových, športových a rekreačných aktivít v rámci primárnej prevencie, posilňovať sebavedomie, rozvíjať motivačné a vôľové vlastnosti, húževnatosť a vytrvalosť, rozvíjať schopnosti prekonávania prekážok, rozvíjať záujmovú sféru, zabezpečovať záujmové a športové aktivity zamerané na podporu vhodného využívania voľného času, organizované v otvorenom prostredí – športové súťaže a loptové hry v prírode.
Úsmev ako dar hľadá riešenie, ako v reálnych podmienkach skutočne pomôcť opusteným deťom naplniť ich potrebu blízkej osoby, trvalých vzťahov, potrebu bezpečia, adekvátnych podnetov pre zdravý vývin a dôveru v seba i iných.
Všetky rozvojové projekty, ktoré táto organizácia robí pre deti, by nezrealizovala bez podpory a spolupráce partnerov a podporovateľov. Spoločným úsilím sa tak darí napĺňať myšlienku „…aby každé dieťa malo rodinu“.
Spoločnosť priateľov detských domovov – Úsmev ako dar si cení, že firma Nestlé myslí na deti z detských domovov a podporuje projekty v prospech rôznym spôsobom znevýhodnených detí. Široká verejnosť vníma Nestlé ako dôveryhodnú a úspešnú spoločnosť, ktorá podporuje projekty v neziskovom sektore a aj toto podujatie podporila najväčšou finančnou čiastkou zo všetkých sponzorov.

Related Post