Mixáž hudby si okrem hudobného talentu, zručností a skúseností vyžaduje i kvalitnú DJ techniku, medzi ktorou nemôže chýbať kvalitný mixpult. Základom tanečnej hudby je, že jedna pieseň prechádza plynule do druhej bez toho, aby tanečníci museli výrazne zmeniť tempo svojho tanca. Aby bol prechod skladieb skutočne plynulý, je potrebné dbať na dodržanie troch základných podmienok.

Po prvé, piesne musia mať rovnaký počet dôb, najčastejšie sa stretávame so štvordobým taktom. Taktiež musí byť rovnaké i tempo piesní. Pod tempom rozumieme rýchlosť, ktorou jednotlivé doby po sebe idú. Meria sa v jednotkách BMP, teda počet dôb za minútu. Poslednou podmienkou je spustiť prehrávanie nasledujúcej piesne v správnej sekunde.

Mixpulty určené pre DJ-ov sa líšia od mixpultov, ktoré sa využívajú v nahrávacích štúdiách či na koncertoch. Disponujú nižším počtom funkcií, sú rozmerovo menšie i lacnejšie.

Related Post