DETSKÉ IHRISKÁ

Všetci sme si vedomí, že pre zdravý rast a vývoj našich detí je dôležitý pohyb a aktivita. Rovnako podstatná je spoločenská interakcia s rovesníkmi počas hier, ktorá vplýva na rozvoj ich poznávacích a spoločenských schopností. Preto spoločnosť Business Development Agency, prináša detské interiérové ihriská, ktoré umožňujú deťom sa všestranne rozvíjať v bezpečnom prostredí v sprievode rodiča, ktorý môže v pokoji v príjemnom prostredí pozorovať svoje dieťa / deti pri hre.

Interiérové ihriská prinášajú veľa možností pre deti od predškolského veku. Úlohou detského interiérového ihriska MICH TM od Business Development Agency je podnietiť zdravý telesný rast, rozvoj mysle a podporiť sociálnu interakciu detí. Vnútorné ihriská pre deti od 3-12 rokov stimulujú nielen ich telesný vývoj ale aj pamäť, fantáziu, vnímanie a rečové schopnosti. Preto je dôležité aby deti už od predškolského veku boli aktívne a mali možnosť sa stretávať s rovesníkmi na bezpečných, pre nich prispôsobeným miestach ako sú interiérové ihriska – farebné, plné hier, preliezok a kamarátov.

Viac informácii na www.interieroveihriska.sk , Business Development Agecy, s.r.o. alebo si vyžiadajte ďalšie informácie e-mailom info@interieroveihriska.sk

Related Post