Lineárne vedenie pre papierenský priemysel

Lineárne vedenie slúži ako presný a jednoduchý vodiaci systém. Pohyb je možný vďaka sústave niekoľkých prvkov –vodiacich rolien, koľajníc, čapov alebo obehových guličiek.

Lineárne vedenie nachádza uplatnenie v mnohých oblastiach od zlievarenstva, potravinárstva, poľnohospodárstva,drevospracujúceho a papierenského priemyslu, cez transporty a žeriavy až po banský priemysel a čistiarne odpadových vôd. Pozrite si náš široký sortiment lineárneho vedenia!


Fatal error: [] operator not supported for strings in /www/doc/www.napis.sk/www/wp-content/themes/glowmag/template-parts/content-single.php on line 193