Lineárne vedenie od Teatechnik

Lineárne vedenie slúži ako presný a jednoduchý vodiaci systém. Pohyb je možný vďaka sústave niekoľkých prvkov –vodiacich rolien, koľajníc, čapov alebo obehových guličiek.

Lineárne vedenie nachádza uplatnenie v mnohých oblastiach od zlievarenstva, potravinárstva, poľnohospodárstva,drevospracujúceho a papierenského priemyslu, cez transporty a žeriavy až po banský priemysel a čistiarne odpadových vôd. Pozrite si náš široký sortiment lineárneho vedenia!

Ponuka

Lineárne vedenie  Alurol

Lineárne vedenie Alurol ponúkame v dvoch variantách – s obojstrannými alebo jednostrannými vodiacimi koľajnicami. Dodávané koľajnice je možné zostavovať na neomezenú dĺžku. Tie je tiež možné kombinovať s piatimi veľkosťami vodiacich rolien a tromi veľkosťami podperných rolien. Pre lineárne vedenie Alurol je samozrejme možné dodanie pohonu.

Lineárne vedenie LinTrek

Univerzálny vodiaci systém LinTrek vyniká jednoduchou montážou. Vďaka tomu, že sa celý systém skladá iba z troch stavebných prvkov, je jeho zostavenie rychlé a jednoduché. Samočistiace vodiace koľajnice, mazanie na celú dobu životnosti a štandardné i nerezové prevedenie robí z lineárneho vedenia LinTrek všestranný vodiaci systém.

Lineárne vedenie LinRol

Variabilný vodiaci systém LinRol ponúka rôzné možnosti použitia. Vodiace brity vyrábané v úhloch 70° a 90° sú doplnené koľajnicami niekoľko typov veľkostí. Celý systém lineárneho vedenia LinRol  je bezvôlovo nastaviteľný. Lineárne vedenie LinRol nachádza použitie v presnom i všeobecnom strojárenstve, dopravnej, lékarskej a manipulačnej technike i filmovom priemysle.

Lineárne vedenie s obehovými guličkami

V ponuke máme dva typy lineárneho vedenia s obehovými guličkami – typ HG a MG. Lineárne vedenie HG so štyrmi dráhami pre guličky je pripravené pre vyššiu záťaž i tuhosť. Napriek tomu je chod vedenia veľmi ľahký a jednoduchý. Miniatúrne vedenie MG je oproti tomu vhodné napríklad pre malé prístroje, robotov, lékarskú techniku a meriace prístroje.

Lineárne vedenie HEPCO

Rolničkové lineárne vedenie HEPCO dodávame v mnohých variantách prevedenia. Od miniatúrnych systémov a nízkeho zaťaženia až po korózievzdorné systémy pre veľké zaťaženia. Lineárne vedenie HEPCO je taktiež možné skladať do ľubovolnej dĺžky.

Lineárne vedenie pre veľké zaťaženia

Systém lineárného vedenia pre veľké zaťaženia je vhodný pre presný a jednoduchý posun ťažkých bremien za zťažených podmienok. Kvalitné lineárne vedenie pre veľké zaťaženia dokáže znížiť náklady na údržbu. Čapy i koľajnice sú vyrobené z vysokopevnostnej ocele, ktorá zaručuje pevnosť a odolnosť vedenia voči nepriaznivým podmienkam.

Related Post