Ako funguje polygraf – princípy a zákonitosti testovania na detektore lži

Detektor lži slúži ako spoľahlivý vedecký prístroj na overenie pravdy, čím prispieva k odhaľovaniu skutočnosti a podvodného konania. Princíp fungovania polygrafu spočíva v simultánnom zaznamenávaní konkrétnych fyziologických reakcií, ktoré vykazuje vyšetrovaný subjekt. Prvým skonštruovaným polygrafom bol Larsonov polygraf  z roku 1921.

Čo skúma detektor lži

Detektor lži sa zameriava hlavne na zmeny vo frekvencii tepu, dýchaní a výkyvy v arteriálnom tlaku krvi. Zároveň sleduje kožnogalvanickú reakciu u človeka a takisto aj všetky pohyby tela. Parametre sú následne zachytávané vo forme amplitúdy.

Skúste oklamať polygraf

Skúmané fyziologické zmeny nie sú vôľou ovládateľné. To znamená, že jedinec ich nevie vedome ovplyvniť. Vďaka tomu sa úspešnosť polygrafu pohybuje nad 98%. Test na polygrafe je preto považovaný za najspoľahlivejšiu metódu na zistenie pravdy. Ak sú údaje posudzované a zhodnotené vyškoleným odborníkom, polygrafológom, je výsledok testu nesporný. V niektorých krajinách sa preto dá použiť ako platný dôkaz na súde.

Priebeh testovania na polygrafe

Profesionálny test na polygrafe trvá v závislosti od zložitosti prípadu a počtu testových otázok v priemere 2 – 3 hodiny, pričom v miestnosti sa nachádza iba polygrafológ a testovaný subjekt. Človek, ktorý sa ide podrobiť vyšetreniu na detektore, musí ešte pred jeho začiatkom vyjadriť písomný súhlas.

Skúška má niekoľko fáz. Prvou z nich je tzv. predbežný rozhovor, čo predstavuje najdlhšiu časť. Skúšajúci musí subjekt oboznámiť so všetkými otázkami vopred, aby im dostatočne a presne porozumel. Tým sa zabezpečí jednoznačnosť otázok a zabráni sa tak možným nedorozumeniam pri ich interpretácii. Polygrafológ zároveň pozoruje verbálne aj neverbálne prejavy vyšetrovaného.

Následne prebieha samotné testovanie – subjekt odpovedá na položené (uzavreté) otázky Áno/Nie. Detektor lži pritom zaznamenáva všetky reakcie a zapisuje ich do grafov (tzv. polygramov), ktoré sú následne detailne preskúmané a vyhodnotené špecialistom. Pre relevantné výsledky je nevyhnutné zhromaždiť dostatočný počet grafov (a mať k dispozícii dostatočne výrazné/silné amplitúdy).

Viac informácií o polygrafe nájdete na stránke spoločnosti ArgoA Security EU.

Related Post