>

PR články pre vás

Získajte možnosť uverejniť si PR článok s aktívnymi odkazmi!

Značka: OVB Allfinanz

Ekonomika a financie,

Prečo je životné poistenie unikátom vo finančných službách?

Poistenie bolo vytvorené ako špecifický produkt s podmienenou návratnosťou. To znamená, že v prípade vzniku poistnej udalosti vám vaša poisťovňa poskytne finančnú náhradu v dopredu stanovenej – dohodnutej výške poistného plnenia. Ak však za celý čas vzniku poistnej zmluvy nenastane takáto udalosť, peniaze zaplatené ako poistné sa vám nevrátia. Na trhu finančných služieb existuje produkt, ktorý je výnimkou. Hovoríme o životnom poistení.

Ekonomika a financie,

Spojte poistenie života s investíciou

Máte radi svojich blízkych a uvedomujete si, že život vie byť vrtkavý? Patríte medzi ľudí, ktorí radi vidia svoje úspory zarábať? Ste ochotný podstúpiť menšie, ale i väčšie riziko za účelom zaujímavého zisku? Máte radi slobodné rozhodovanie a pocit, že vaše financie riadite skutočne vy? Radi sa aktívne zúčastňujete rozhodovania o dôležitých veciach vo vašom živote? Ak ste odpovedali aspoň na niektoré z týchto otázok kladne, potom i pre vás môže byť vhodným riešením investičné životné poistenie (IŽP).