• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Bez cestovného poistenia ani na krok

23/05/12 ,

Balenie vecí počas dovolenkovej horúčky zvyknú sprevádzať otázky, či ste nezabudli pribaliť opaľovací krém, plavky, krém po opaľovaní, pasy, valuty, slnečné okuliare. Nemali by ste však zabúdať ani na „pribalenie“ cestovného poistenia. Môžete si tak uľahčiť život v prípade vzniku mnohých nečakaných situácií. (viac…)

Prečo je životné poistenie unikátom vo finančných službách?

30/04/12 ,

Poistenie bolo vytvorené ako špecifický produkt s podmienenou návratnosťou. To znamená, že v prípade vzniku poistnej udalosti vám vaša poisťovňa poskytne finančnú náhradu v dopredu stanovenej – dohodnutej výške poistného plnenia. Ak však za celý čas vzniku poistnej zmluvy nenastane takáto udalosť, peniaze zaplatené ako poistné sa vám nevrátia. Na trhu finančných služieb existuje produkt, ktorý je výnimkou. Hovoríme o životnom poistení. (viac…)

Podielové fondy dostali nový šat.

30/03/12 , ,

Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) pristúpila koncom uplynulého roku k zmenám v kategorizácii podielových fondov. Nový šat získali podielové fondy na základe zmien v zákone o kolektívnom investovaní, ktorý ich preobliekol do štyroch nových kategórií. Zorientovať sa v nových pravidlách vám ochotne pomôžu finanční sprostredkovatelia z OVB.
Vysoké úročenie vkladov na účtoch v bankách je hudbou minulosti. Byť aspoň krok pred infláciou alebo dokonca úročiť voľné finančné prostriedky môžete investíciou do podielových fondov. Prvou skupinou, ktorá ašpiruje na záujem voľných financií, je kategória fondov krátkodobého peňažného trhu. Nový zákon o kolektívnom investovaní z polovice roku 2011 upravuje ich cieľ ako udržanie istiny fondu so zámerom zaistiť výnosy klientom. Už zo samotného názvu tejto kategórie vyplýva, že životnosť nástrojov peňažného trhu má krátkodobý charakter, ide o investíciu na maximálne 397 dní. Finanční sprostredkovatelia z OVB vám môžu poradiť vhodnosť vstupu do tohto segmentu finančného trhu. Pokiaľ hľadáte konzervatívnu investíciu, ktorá menej kolíše, môže byť tento variant vhodný. Ku konzervatívnejším zaraďujeme i druhú kategóriu – fondy krátkodobých investícií. Tieto fondy investujú do krátkodobých finančných nástrojov na peňažnom trhu a zaručujú minimálne riziko, čomu však zodpovedajú aj nižšie výnosy v porovnaní s ostatnými typmi fondov. V decembri roku 2011 spadalo do tejto kategórie na Slovensku 19 podielových fondov.
Špeciálne fondy cenných papierov tvoria tretiu kategóriu nového rozdelenia. V týchto fondoch sa zhodnocujú investície (majetok) fondu v likvidných aktívach, prevoditeľných cenných papieroch, dlhopisoch a vkladoch v bankách. Finanční sprostredkovatelia z OVB Allfinanz Slovensko zaznamenali práve pri tomto type kladné predaje.
Špeciálne fondy profesionálnych investorov uzatvárajú kvarteto nového pojmoslovia o podielových fondoch. Podiely týchto fondov sa vydávajú profesionálnym investorom, ktorí spĺňajú požiadavky na profesionálneho klienta alebo kvalifikovaného investora podľa osobitného predpisu, alebo investorom, ktorí investujú sumu aspoň 50 000 eur. SASS v tejto kategórii eviduje dva podielové fondy.

Super rýchle pôžičky pre žiadateľov so záznamom v registri

11/12/11 , ,

Chcete si zriadiť pôžičku? Bránia Vám v tom prísne podmienky bánk, ktoré pôžičky len tak niekomu neposkytnú? Potom je ideálny čas zriadiť úver u nebankovej spoločnosti, ktorá ponúka takmer rovnaké podmienky ako banky. Ponúkané produkty sú však oveľa dostupnejšie a u nebankových spoločností nebudete mať problém so schválením ani vy, neplatiči. Viac na PR Články, Super rýchle pôžičky pre žiadateľov so záznamom v registri.

A zaplatí to životné poistenie

07/11/11 , , ,

Život máme len jeden. Táto fráza sa zvykne používať takmer vždy v spojitosti s myšlienkou, prečo ho treba žiť naplno. Vrtkavé cesty osudu nás neraz privádzajú do neočakávaných situácií. Musíme sa v nich rýchlo prispôsobiť často markantným zmenám. Medzi takéto situácie patrí i nečakané úmrtie blízkej osoby, úraz s následkom smrti, ťažká zdravotná diagnóza. Veľkou zmenou najmä v rodinnom rozpočte môže byť i plánovaný výdavok veľkého objemu, na ktorý sme sa nepripravili.

Odborníci z OVB Allfinanz Slovensko a.s. sa čoraz častejšie stretávajú so záujmom slovenských občanov zabezpečiť svojich blízkych uzatvorením životného poistenia. Trh ponúka viacero typov tohto produktu, ktoré sa líšia princípom zhodnocovania vložených peňazí, garanciou výnosu, rozdelením na poistnú a šetriacu zložku a mnoho iných faktorov.

Životným poistením sa chránime voči finančným dôsledkom nejakej udalosti, zväčša to býva diagnóza, úraz alebo smrť výplatou dohodnutej poistnej sumy vyplývajúcej zo zmluvy o životnom poistení. Finanční odborníci z OVB hovoria o ďalších opodstatnených dôvodoch uzatvárania životného poistenia. Ľudia si týmto spôsobom vytvárajú lepšiu pôdu na starobný dôchodok, sporia na študijné náklady dieťaťa, zabezpečujú si voľné prostriedky na veno pre deti, či iné účely.

Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a.s. upozorňuje i na možnosť rôznych pripoistení. Pripoistenie kritických chorôb pokrýva riziko spojené s nutnosťou operácie alebo liečby závažného ochorenia. Ak choroba prerastie do takej vážnosti, že nám znemožní vykonávať svoje povolanie, získavame nárok na invalidný dôchodok. Jeho pripoistenie je taktiež obozretnou voľbou, ktorá môže pri vzniku takejto situácie nahradiť stratu príjmu z výkonu povolania.

Existuje niekoľko univerzálnych tipov, ktoré platia pred uzavretím životného poistenia. Pravidlom je, že najvýhodnejšie býva uzatvoriť životné poistenie v skoršom veku. Druhou zásadou býva optimálna poistná doba, ktorá sa pohybuje v období od 20 rokov vyššie. Pred uzatvorením životného poistenia je vhodné premyslieť si i jeho výšku tak, aby zodpovedala finančným pomerom poisteného. S omnoho konkrétnejšími detailmi, ako sú napríklad administratívne poplatky súvisiace so životným poistením, všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania, vám rád pomôže odborník z OVB.