• Čo získam?
  • PR článok s možnosťou troch odkazov. Stačí nás kontaktovať!

ZCHFP SR oslavuje 25. rokov od založenia

30/11/16 , , , , , ,

Aktivity Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky (ZCHFP SR) k 25. výročiu jeho založenia vyvrcholili 29. novembra 2016 slávnostným Galavečerom slovenskej chémie a farmácie v hoteli Double Tree by Hilton v Bratislave. Predchádzala mu slávnostná Konferencia ZCHFP SR, v rámci ktorej prebiehali paralelne Deň Chémie a Deň Farmácie. Oslavy 25. výročia sa konali pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a za prítomnosti významných hostí z vládnych inštitúcií, partnerských chemických zväzov, odborovej organizácie, zakladajúcich osobností a zástupcov všetkých členov z domova i zahraničia. Informoval o tom jeho prezident Ing. Roman Karlubík.

 

,,Odvetvie chémie a farmácie sa podieľa cca 14 % na celej priemyselnej produkcii SR a takmer 18 % na jej celkovom exporte. Zaznamenali sme nárast zamestnanosti z 34 700 v roku 2010  na  40 700 zamestnancov v roku 2015 a zároveň rast priemernej mzdy, ktorá stúpla za uvedené roky z 964 na 1118 EUR. Podniky si to mohli dovoliť predovšetkým vzhľadom na rast pridanej hodnoty z 964 EUR v pokrízovom roku 2009, na 2024 EUR za rok 2015. Dochádza síce k miernemu poklesu tržieb odvetvia z rekordného objemu  10,9 mld. EUR v roku 2011, na sumu 9,7 mld. EUR za rok 2015, ale  dôvodom je enormný pokles cien ropy a s tým súvisiaci nadväzujúci pokles cien výrobkov. Na druhej strane silne rastie pododvetvie výroby plastov a gumy, ktoré má napojenie na investičný boom v automobilovom priemysle a sektor elektrotechniky na Slovensku. Veľmi vhodné podmienky pre rast svojho podnikania u nás nachádzajú zahraniční investori. Predovšetkým Continental ako čelný predstaviteľ sektora výroby pneumatík,“ konštatoval v úvodnom prejave na galavečere R. Karlubík.

 

Ďalej poukázal na to, že priemerná veľkosť slovenských chemických a farmaceutických podnikov v porovnaní s celoeurópskymi nie je veľká, podľa počtu zamestnancov je to cca 150.  Štatistický úrad SR eviduje v odvetví viac ako 270 výrobných podnikov s počtom 20 a viac zamestnancov. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá, pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Odvetvie zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.

 

,,Ďalší vývoj nášho odvetvia je závislý na vnútorných, ale ešte viac na medzinárodných aspektoch a situácii v medzinárodnom obchode. Hospodárske a bezpečnostné opatrenia, ktoré sa prijímajú a prijmú v Európskej únii, napríklad brexit v akejkoľvek podobe, určite ovplyvnia situáciu v priemysle krajín EÚ a dotknú sa aj chemického priemyslu. Pre Slovensko – ako malú otvorenú ekonomiku je veľmi dôležité, aby sa zachovala čo najvyššia miera otvorenosti spoločného trhu krajín EÚ, ale aj pridružených krajín. Vďaka neustále rastúcej automobilovej výrobe sa Slovensko dostalo na prvé miesto na svete v počte vyrobených automobilov na jedného obyvateľa. Sme na to hrdí a sme hrdí aj na slovenskú chémiu, ktorá má na tomto raste svoj nezameniteľný podiel,“ konštatoval R. Karlubík.

Dodal, že ZCHFP SR za 25 rokov svoje existencie obhájil svoje miesto v ekonomike i spoločnosti a právo na úspešnú existenciu. Slovenská chémia je dnes aj vďaka zväzu kvalitatívne lepšia, než bola pred štvrťstoročím.

„So zadosťučinením konštatujeme, že ZCHFP SR má dnes obrovské  znalosti, praktické skúsenosti, ale i efektívne fungujúcu organizačnú štruktúru reprezentovanú Prezídiom, Sekretariátom a špecializovanými pracovnými komisiami a pracovnými skupinami a je schopný poskytovať svojim členom kompletný servis s vysokou pridanou hodnotou. V štruktúrach zväzu pracuje aktívne takmer 200 osôb v 17 pracovných skupinách na národnej a potom i medzinárodnej úrovni v rámci komisií menovaných CEFICom, resp.  v spolupráci s našimi inštitúciami a jednotlivými ministerstvami. Na vysokej profesionálnej úrovni chceme pokračovať v organizovaní každoročných konferencií CHÉMIA a podieľať sa na postupnom riešení problému s nedostatočným záujmom mladých ľudí o štúdium chémie a o prácu v chemických a farmaceutických podnikoch. Chceme sa podieľať na zlepšovaní podmienok pre podnikanie v odvetví aktívnym dialógom v tripartite. Za najproblémovejšie v tomto smere považujeme neprimerané odvodové zaťaženie, neadekvátne zvyšovanie minimálnej mzdy, enormnú byrokratickú záťaž, nízku vymožiteľnosť práva, ale i pohľadávok za dodaný tovar, resp. služby, ale i ďalšie prekážky podnikania,“ upozornil R. Karlubík.

Slovenská chémia a farmácia podľa neho zažíva nejednoduché časy vplyvom zahraničných i domácich faktorov. Poukazuje to na hlboké dôsledky krízy z prepadu cien ropy, na nerovnomerný vývoj vo vnútri slovenskej chémie i na štrukturálne rozdielny vývoj jednotlivých odvetví.

„Segmenty ekonomiky, ktoré nie sú napojené na automobilky, majú nedostatočné zdroje na rozvoj. Situáciu v nich zhoršili za posledné roky vládne konsolidačné opatrenia na dodatočné zdanenie firiem. Stovky miliónov naviac pre štátny rozpočet teraz chýbajú vo vlastných zdrojoch podnikov. V súčasnosti prijímané opatrenia by mali uľahčiť aspoň malému a strednému podnikaniu, naopak zavedenie dane z dividend môže väčším podnikateľom skôr uškodiť. Nezdravý pokles realizačných cien v odvetví zužuje priestor vo vytváraní zdrojov pre firmy. Pri rastúcich mzdách sa tak konkurencieschopnosť slovenskej chémie a farmácie znižuje. Zo zahraničných vplyvov je najhorší dramatický pokles cien ropy a jej produktov a tlak čínskeho chemického priemyslu, ktorý pri poklese domáceho tempa rastu hľadá uplatnenie svojich výrobkov na európskom trhu. Situáciu komplikuje aj sprísňujúca sa legislatíva v EÚ, ktorá významne ovplyvňuje konkurencieschopnosť európskeho chemického priemyslu v globálnom kontexte. Najnovšie musia podniky počítať s poplatkami za registráciu chemických látok, kde nosnú časť nákladov tvorí ich povinné testovanie,“ povedal R. Karlubík.

ZCHFP SR bol založený 30. novembra 1991. ZCHFP SR je dnes významným a rešpektovaným členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a je pevne zakotvený aj v medzinárodných štruktúrach  a to najmä prostredníctvom svojho členstva v Európskej rade chemického priemyslu – CEFIC.

Celosvetový predaj chemických výrobkov v roku 2014 dosiahol 3 232 mld. EUR, čo je o 2,4 % viac ako v roku 2013. Európsky chemický priemysel si stále udržiava dobrú pozíciu, ale jeho svetové porovnanie sa neúprosne zhoršuje, a to najmä v prospech Ázie na čele s Čínou, ktoré dnes dosahujú takmer trojnásobne väčší objem predajov ako EÚ. Dôvodom ich obrovského dynamického rastu je väčšinou nedodržiavanie dohôd týkajúcich sa legislatívy environmentu, bezpečnosti práce, atď.

Karbónové fólie: pozor na rozdiel v kvalite

06/05/14 ,

Veľké rozšírenie karbónových fólií vďačí najmä ich jednoduchej aplikácií a prijateľnej cene. Ale aj tu si však treba dávať pozor na kvalitu.

Na trhu sa nachádza veľké množstvo nekvalitných a lacných karbónových fólií, ktoré však nespĺňajú štandardy kvality. Tieto fólie sa pri teplotných rozdieloch deformujú, ich aplikácia je ťažšia, vznikajú vzduchové bublinky a po roku ich budete s hnevom strhávať, pretože Vaše auto budú viac poškodzovať ako chrániť.
Preto by ste si mali dať záležať pri výbere kvalitnej karbónovej fólie. Odporúčame voliť značkové fólie a nakupovať výhradne u renomovaných predajcov, ktorý Vám poskytnú aj dostatok informácií. Práve predajne, ktoré sa nezameriavajú primárne na predaj fólií, ale majú ich len ako vedľajší produkt nevie čo presne ponúkajú a čo predaj a aplikácia fólie obnáša. Nebojte sa tu preto investovať.

Pokiaľ už máte fóliu zakúpenú, treba ju nalepiť. Lepenie fólie zvládne takmer každý. Stačí ak máte základné manuálne zručnosti. Pokiaľ si na to netrúfate, vyhľadajte profesionála. Určite sa nejaký nachádza aj vo vašej blízkosti. To vám zaistí, že fólia bude presne sedieť a priľne k povrchu. Takisto sa vyhnete nežiadúcim vzduchovým bublinám, ktoré sa budú v priebehu životnosti fólie zväčšovať pri teplotných zmenách.

Čo je potrebné vykonať pri dovoze auta zo zahraničia?

09/01/14 , , ,

Rozhodli ste sa kúpiť auto v zahraničí? Na prvý pohľad to môže vyzerať jednoduchšie, no skrýva sa tu niekoľko komplikácií. Dovoz auta sa totiž spája s kopou administratívy, správnych poplatkov a úradnými prekladmi dokladov.

Už pri nákupe vozidla je potrebné odpísať ho z evidencie v zahraničí. Toto väčšinou rieši predajca automobilu (teda autobazár). Ten by vám mal, v cene vozidla, zaobstarať aj prevozné značky. Pozor však, od momentu ako opustíte brány autobazáru, je všetko len vo vašich rukách.

Prvé, čo vás po príchode na Slovensko s novým autom zo zahraničia čaká, je kontrola originality. Hoci sú v jednotlivých strediskách poplatky odlišné, pripravte si na tento prvý krok minimálne 50 €. Hneď potom si pripravte ďalších 66.39€, ktoré poputujú do recyklačného fondu. Táto suma je rozdielna pre jednotlivé kategórie vozidiel, spomínaných 66,39€ je suma patriaca do kategórie M1 – osobné motorové vozidlá s najviac deviatimi miestami, vrátane vodiča.

Pozor, na preklad všetkých potrebných dokumentov spätých s vozidlom, je potrebný úradný (alebo tiež súdny) preklad. Teda, doklady musia byť preložené úradným prekladateľom a označené špecifickou 36mm pečiatkou. Nezabúdajte tiež na zaplatenie poistky!

So všetkými preloženými dokladmi, kontrolou originality a poistkou môžete vyraziť na obvodný úrad pre cestnú dopravu. Tu vypíšete žiadosť, ktorú vám na úrade schvália a „pošlú“ vás ďalej, na dopravný inšpektorát. Tu zasa vytiahnete peňaženku, tentokrát za evidenčné čísla. Pripravte si minimálne 60€, suma totiž závisí od viacerých faktorov (vrátane aktuálne platnej legislatívy).

Kúpili ste auto staršie ako 4 roky? Potom máte ešte jednu „vybavovačku“ naviac – technickú a emisnú kontrolu. Ak túto kontrolu vozidlo absolvovalo ešte v zahraničí, stačí vám predložiť len príslušné doklady. No za vydanie potrebných nálepiek si pripravte 30€.

Koľko vás nakoniec vyjde dovoz vozidla? Či už ojazdené, alebo nové, pri prevoze vás čaká rad výkonov, registrácií a kontrol, ktorými musíte s autom prejsť. Presná suma sa líši, no tento proces vás môže vyjsť od 400 až do 3500€ (podľa typu a výkonu vozidla).

Vyberáte hliníkové disky? Pýtajte si certifikát.

04/04/13 , ,

Sú krásne, no nie sú lacnou záležitosťou. A nemali by byť. Pri kúpe hliníkových diskov by mala zvíťaziť kvalita nad estetikou za lacný peniaz. Ako teda spoznať naozaj kvalitné disky?

Hliníkové disky sú zväčša považované za estetický doplnok auta, no menej majiteľov automobilov už rozmýšľa nad ich funkčnou stránkou. Zväčša sa tomu teda podriaďuje aj výber nových hliníkových diskov, kedy najviac zaváži, to ako disky “pristanú” vášmu štvorkolesovému miláčikovi a samozrejme ich cena. Treba si však uvedomiť, že v prípade diskov ide o rovnakú súčasť auta, akou je napríklad spojka či brzdy. Disky by preto mali spĺňat určité kvalitatívne a technické kritériá. Slovenské cesty vedia byť totiž ku nekvalitným diskom nemilosrdné.

Originálne a špeciálne

Predpisy na homologizáciu kolies pre osobné automobily upravuje smernica Európskej Hospodárskej komisie EHK 124. Na to, aby ste kúpili kvalitné disky určené na vaše auto, samozrejme nemusíte mať túto smernicu preštudovanú. Základné typy diskov o ktorých pojednáva sú tzv. OEM kolesá, analogické náhradné kolesá a špeciálne kolesá. OEM kolesami označujeme disky priamo od výrobcu vozidla, ktoré sú vopred určené presne na vaše vozidlo. Takéto disky zväčša kúpite priamo u autorizovaného predajcu vozidiel a nemusíte sa báť o ich pôvod. Alternatívou k nim sú analogické kolesá, ktoré sú vyrobené iným výrobcom, no z hľadiska dizajnu a funkčných parametrov sú rovnaké, ako originálne OEM disky.

Kategóriou, s ktorou sa však na Slovensku stretnete najčastejšie, sú tzv.”špeciálne kolesá”, teda disky od iných výrobcov, ktoré majú vlastný, originálny dizajn a ich parametre sa zväčša nezhodujú s tými, ktoré sú uvedené v technickom preukaze vozidla. Práve pri tomto druhu diskov si treba dávať najväčší pozor na ich kvalitu a parametre. Rovnako ako analogické náhradné kolesá, aj špeciálne kolesá musia mať v prvom rade tzv. TUV certifikát a byť schválené podľa príslušnej ISO normy.

Pýtajte si certifikát

TUV certifikát je homologizačná norma, ktorá potvrdzuje, že disk je odskúšaný a schválený presne pre vaše vozidlo. Tieto certifikáty sú však často falšované, alebo nie sú dodávané k diskom vôbec. Práve absencia TUV certifikátu je prvým náznakom, že môže ísť o neschválené disky. Pri kúpe si teda vždy pýtajte od predajcu TUV certifikát, ktorý je v nemčine a sú na ňom uvedené presné údaje o type auta, na ktoré sú disky schválené. Každý disk, ktorý má TUV certifikát musí mať vyrazenú aj KBA značku. Tá začína vždy písmenami KBA a niekoľkými číslicami.

Zatiaľ čo TUV certifikát je homologizačnou normou, o kvalite diskov hovoria špeciálne kvalitatívne normy – JWL a VIA. Pri diskoch s týmito certifikátmi, môžeme hovoriť o naozaj kvalitných diskoch. Opäť si však treba dať pozor na falšovanie. Jednou z indícií, že ide o falzifikát, je fakt, že certifikát VIA je možné udeliť iba diskom, ktoré už majú certifikát JWL. Ďalšou indíciou o pravosti je to, že oba certifikáty sú Japonského pôvodu a sú vydávané Japonskou administratívou.

Pozor na lacné čínske disky

Pozor si treba dávať špeciálne pri kúpe čínskych diskov. Mnoho popredných výrobcov diskov síce disky vyrába v Číne, no na trhu nájdete aj mnoho falzifikátov, či “neznačkových” diskov pod rôznymi vymyslenými značkami a číselnými označeniami. Vďaka lacnej pracovnej sile a masovej výrobe sú disky z Číny lacnejšie nezriedka až o 40%. Falšovanie originálnych diskov v Číne začalo byť takým vážnym problémom, že Európska Únia zaviedla špeciálne clo na dovoz diskov z Číny do EU vo výške 20,6%. Mnoho výrobcov teda opäť presunulo výrobu do iných rozvojových krajín, či dokonca späť do Európy. Ak teda nájdete značkové disky za výrazne nižšiu cenu, vždy sa uistite o ich pôvode a žiadajte od predajcu príslušné certifikáty.

Hľadáte nové letné pneumatiky?

31/03/13 , , , , ,