Účinky masáže proti stresu

Účinky masáže proti stresu

Masáž poskytuje masírovanému dostatočne dlhý čas na doplnenie vnútorných zdrojov energie. Dopĺňanie energie je obzvlášť dôležité v dnešnom uponáhľanom svete, keď sa stres považuje za hlavnú príčinu veľkého množstva vážnych psychických a fyzických ťažkostí. Stres je prirodzený aspekt života a v správnom množstve môže byť pri niektorých činnostiach prínosom. Ak však tieto napätia nie sú vhodným spôsobom uvoľňované a eliminované, alebo ak zaťažujú ľudský organizmus a psychiku neúmerne dlho ohrozujú zdravie a spôsobu úbytok životnej energie. Stres môže taktiež spôsobovať pokles prirodzenej sebaobrany imunitného systému a jeho schopnosť brániť sa chorobám. Ak je človek neustále vystavovaný vplyvom stresu, môže mať celá situácia za následok depresie, ľahostajnosť, úzkostné stavy, nevoľnosť a panické reakcie. Bežní  ľudia aj lekári si stále vo väčšej miere uvedomujú prospešnú úlohu masáží.

Je veľmi vhodné spojiť ukludňujúci dotyk aj z vhodným uvoľňovaním svalov a k tomu masírujúci človek, či laik alebo profesionálny človek, potrebuje vhodné pracovné ´pomôcky a prípravky, inak by si mohol ublížiť. Pri nesprávnej polohe maséra trpí jeho telo a nadmerne sa fyzicky opotrebúva. Jedným zo známych predajcov masážnych pomôcok a prípravkov je internetový obchod E-shop masáže, ktorý ponúka bohatý sortiment masážnych olejov, emulzií, prípravkov na aromaterapiu pre profesionálnych masérov a fyzioterapeutov, ale aj bežných ľudí.

Terapia dotykom – Masáž vykonávaná na fyzickej i psychologickej úrovni má schopnosti uvoľňovania i posilňovania ošetrovaných osôb. Technika masáže môže pomôcť od bolesti a napätia stuhnutých a bolestivých svalov, veľmi prospešne vplýva na podporenie nevýrazného krvného obehu alebo vypudzuje niektoré toxické látky z organizmu, dotykmi rúk však môžeme súčasne zmierniť psychické napätie a obnoviť duševnú rovnováhu. Medzi kondíciou fyzického tela a emóciami je priama súvislosť a odstránením či zmierňovaním napätia sa dá veľmi úspešne prerušiť začarovaný kruh napätia tela a mysle. Masáž vytvára bezpečnú a neutrálnu situáciu na odovzdanie ukludňujúcich dotykov a na stimulovanie hmatových nervov v pokožke. Oba tieto aspekty sú veľmi dôležité pre emocionálne zdravie aj pre mieru sebavedomia. Dotyku hrajú zásadný význam pre vývoj ľudskej bytosti a je známe, že nedostatok fyzických kontaktov a dotykov v začiatkoch života má negatívny dopad na ďalší citový i fyzický vývoj dieťaťa. Dôvodom je, že dotyky sú natoľko spojené s emóciami, že môžu vyvolávať aj pocity zraniteľnosti a bezbrannosti. Masáže by sa mali vykonávať v bezpečnom prostredí, citlivo a z veľkou starostlivosťou. Jemné a príjemné dotyky môžu liečiť, môžu byť prostriedkom vzájomnej empatie a mohli by prenášať pocity fyzickej pohody. Masáž by mohla byť kombináciou prepracovaných techník a ukľudňujúcich dotykov, tak aby masérove ruky uvoľňovali nie len napätie zachytené v svaloch, ale boli aj prejavom pocitu rešpektovania, uznávania celej osoby prijímajúceho masáž. Zatiaľ čo masáž je sama o sebe aktívnou činnosťou, základnou kvalitou dotyku je pokoj a kľud. Zo všetkých týchto dôvodov je masáž vysoko prospešným spôsobom terapie, pretože môže v masírovanom človeku navodiť pocit bezpečia tak, aby sa mohol fyzicky uvoľniť a následne mu bolo umožnené uvoľniť aj niektoré bloky v hlbokých častiach jeho mysle.

Je mnoho ďalších procedúr, ktoré perfektne pomáhajú ľuďom prežiť v tomto náročnom prostredí na stres a pri fyzickej námahe. Na všetky tieto procedúry potrebujú maséri pomôcky, prípravky a nájdu ich v internetovom obchode E-shop masáže Kramár.

 

Related Post