Skladová hala bulk cargo

Astron zrealizoval výstavbu dvoch oceľových skladovacích hál pre BULK Cargo a prekonal tak európsky rekord. Obe skladovacie haly majú voľný rozpon 90m. Oceľové haly sa nachádzajú v španielskom Castellóne, ktorý je známy prostredníctvom hrnčiarskej výroby. Astron je vďaka svojim špičkovým technológiám výroby schopný vystavať oceľové haly s voľným rozponom až 110m. Realizácia skladovacej haly pre BULK Cargo je ale prvým takýmto počinom.

Skladovacia hala pre sypký materiál

Skladovacia hala je primárne určená na skladovanie hliny a bola navrhnutá tak, abyautám maximálne uľahčila nakládku a vykládku. Oceľová hala úspešne kombinuje estetický vzhľad s adaptáciou na miestnu tradíciu a lokálne požiadavky. Pôsobivý je dvojitý zošikmený strešný systém (15% sklon prvých 22.5m 10% sklon zostávajúcej časti strechy).

Skladovacia hala BULK Cargo v prístave Castellón kvôli svojim impozantným rozmerom budí viac pozornosti ako tamojší slávny maják.

Related Post