História drevorezby

Drevorezba je rozhodne jednou z foriem umenia, kde sa vyžaduje, aby autor takéhoto z dreva vyrezaného umeleckého diela zapojil do práce nie len svoje ruky, ale aj mozog a umelecké a duchovné cítenie. Drevorezba má bohatú históriu, bola pomerne jednoduchým spôsobom vyjadrovania sa rôznych umelcov a autorov po celom svete. O tom svedčí aj fakt, že mnoho diel sa dochovalo až do dnes a sú stále veľmi populárne a oceňované tak laickou, ako aj odbornou verejnosťou.

Čo sa týka Slovenska, na našom území existovalo rezbárske remeslo popri iných, nemenej dôležitých a z hľadiska histórie významných remeslách. O tom svedčí aj množstvo dochovaných pamiatok na celom území Slovenska, napríklad možno spomenúť staré drevené betlehemy a oltáre v drevených kostoloch, ktoré sú taktiež znamenitým dielom nadaných umeleckých rezbárov z rôznych historických období. Preto neváhajte a namiesto drahej letnej dovolenky pri mori sa zamerajte na pamiatky v našej domovine, ku ktorým bez pochýb patria diela umeleckých rezbárov.

Tento článok napísal Libor Chrást, umelecký drevorezbár.


Fatal error: [] operator not supported for strings in /www/doc/www.napis.sk/www/wp-content/themes/glowmag/template-parts/content-single.php on line 193