Ako vybrať dobrú opatrovateľku detí

Opatrovanie detí je jednou zo služieb, ktorú viac a viac rodiny na Slovensku využívajú. Deti sú pre nás to najvzácnejšie, o to viac je dôležitý výber ich opatrovateľky.

Dobré opatrovateľky môžu byť z pohľadu rodiča rôzne. Každý má inú predstavu a my sa snažíme tieto ich požiadavky pri hľadaní opatrovateľky splniť. Pre niekoho opatrovanie detí znamená stráženie, dokým sú rodičia v práci alebo celkovo mimo domov. Iní rodičia vyžadujú kreatívny prístup k deťom a aby sa deti zabavili a niečo naučili.

Stretávame sa v praxi, že keď privedieme na stretnutie k rodičom vhodnú kandidátku pre post opatrovateľka detí, okrem nášho profilu sa majú rodičia chuť spýtať veľmi veľa avšak nie vždy sú pripravení. Rozhodli sme sa Vám to trošku uľahčiť a vytvoriť niečo ako návod čo sa pýtať a všímať si u kandidátok, aby ste si vybrali tú Vašu DOBRÚ opatrovateľku.

Vždy si pri výbere opatrovateliek do našej databázy vyberáme tie, ktoré by sme sa aj my nebáli nechať s našimi deťmi samé. Avšak okrem toho, že kandidátka prešla úspešne výberovým konaním v našej agentúre a má referencie na svoje skúsenosti, mala by byť v prvom rade preverená Vašou rodinou.

Počas celého rozhovoru odporúčame všímať si v prvom rade celkovú interakciu s Vašim dieťaťom. Ak je ich viac, ku komu dieťa najviac inklinuje a ako ju deti vnímajú. Tiež či sa kandidátka správa k dieťaťu pre Vás aceptovateľným spôsobom a či vzbudzuje vo Vás pocit dôveryhodnej osoby.

Každé dieťa má svoju osobnosť, ktorú poznáte práve Vy najlepšie, a myslíme si, že aj to je dôležitá téma na preverenie. Nie každé dieťa rado spáva po obede alebo si kreslí. Pýtajte sa kandidátok, čo by s dieťatkom najradšej robili a ako by ho dokázali v danom veku rozvíjať.

Dôležité je si tiež uvedomiť, že všetky rodiny fungujú jedinečne. Dobré je u kandidátok na post opatrovateľky Vašich detí preveriť, či už formou otázok na tému Vašich pravidiel doma a výchovy detí alebo formou spomenutia si na situácie, ktoré už máte za sebou alebo by mohli nastať a chceli by ste vedieť ako by zareagovala.

No a v neposlednom rade sú dôležité aj otázky opatrovateľky na Vás, Vaše deti, Vašu rodinu, čo ju zaujíma, čo je pre ňu dôležité.

Ak si ani po tomto stretnutí nie ste úplne istí, ktorá z opatrovateliek je Vás vhodná, môžete využiť možnosť zajednania 3- hodinovej skúšobnej smeny s vybranými kandidátkami. Tieto opatrovania detí za účasti rodičov sú zdarma a sú overeným spôsobom uistenia sa a výberu Vašej dobrej opatrovateľky.

 

Related Post