Prečo vybrať advokátsku kanceláriu Legate?

Legate – advokátska kancelária v Bratislave, je prítomná na Slovensku od roku 2004. Členovia z nášho tímu advokátov pôsobia v kancelárii viac ako sedem rokov. Legate pôsobí v oblastiach pracovného práva, fúzií a akvizícií, verejného obstarávania či reštrukturalizácií a konkurzov. Okrem toho sa špecializuje v 14 oblastiach, kde spravuje TOP klientov na Slovensku.

Princípy, o ktoré sa opiera Legate tvoria základnú stratégiu spoločnosti:
Efektivita nákladov
Skúsenosti z jednej z najlepších amerických právnych kancelárií zaručujú odborné a dlhoročné skúsenosti. Tie v kombinácii s detailnou znalosťou nielen Slovenského prostredia dokáže ponúknuť za veľmi rozumné podmienky oceňovania.

Individuálny prístup
Individuálny prístup advokátov zaručuje dlhodobo spokojných klientov. Advokátska kancelária sa riadi princípom “žiadny projekt nie je rovnaký ako predchádzajúci”. Návrhy riešení projektov sa vykonávajú pod dohľadom managing partnera alebo ich vykonávajú advokáti počas brainstormingu.

Spolupráca
Vďaka úzkej spolupráci interných právnych poradcov klientov a nášho špecializovaného tímu advokátov, sa rozširuje záber problematiky a posilňuje sa spoľahlivosť prinášaných riešení.

Flexibilita
Každý právnik v Legate má skúsenosti s projektovými tímami. Právnici sa vzájomne dopĺňajú, čo je výhodné pre klienta, pretože ktorýkoľvek z nich môže byť zastúpený iným právnym poradcom z tímu.

Predná línia
Legate zaujíma predná líniu v prípade konfliktu a prijíma zodpovednosť miesto klienta. Takto odstraňuje, prípadne zmierňuje hrozby a riziká, ku ktorým dochádza počas zložitých právnych úkonov. Misiou Legate je chrániť klienta vo všetkých prípadoch.

Lokálnosť v kombinácii s medzinárodnými skúsenosťami vytvára z Legate neprehliadnuteľného hráča medzi advokátskymi kanceláriami. Navyše špecializácia právnikov a skúsenosti získané v cezhraničných transakciách zvyšujú kredibilitu tak celého tímu ako i jednotlivcov.

Related Post