Čo je suchý ľad a ako sa vyrába

Suchý ľad je pevné skupenstvo plynného oxidu uhličitého CO2 s teplotou -79 °C. Oxid uhličitý sa v prírode nachádza v plynnej forme. Je netoxický a bez zápachu. Využíva sa na sýtenie nápojov, ktorým dodáva sviežu chuť a predlžuje ich dobu spotreby. Suchý ľad okrem iného nachádza využitie aj v potravinárskom priemysle na ochladzovanie potravín alebo v zdravotníctve.

Vyrába sa z plynného CO2 zmenou tlaku. Plynná forma CO2 je najskôr upravená do kvapalného skupenstva. Tlak kvapalného CO2 sa následným prečerpávaním cez dávkovací ventil prudko zníži, čo zároveň spôsobí aj jeho výrazný pokles teploty až na -79 °C. Extrémne ochladenie vytvorí snehovú konzistenciu, ktorá sa v peletizéri tlakom piesta pretláča cez otvory s priemerom 3 mm, čím vznikajú pelety suchého ľadu.

Čistenie – otryskávanie suchým ľadom, je moderná metóda priemyselného čistenia. Proces čistenia využíva tri základné faktory: kinetickú energiu, termálny šok a sublimáciu. Na konci procesu zostáva len odstránená nečistota a žiadny ďalší sekundárny odpad. Tým je metóda čistenia – tryskania suchým ľadom, efektívna, šetrná k čisteným materiálom a zároveň ohľaduplná k životnému prostrediu.

Zvyšovanie produktivity a hospodárnosti, ochrana životného prostredia a taktiež bezpečnosť zamestnancov, predurčujú využitie čistenia suchým ľadom v mnohých priemyselných oblastiach, v potravinárstve, ale aj v automobilovom priemysle.

Viac informácií o čistení suchým ľadom, výrobe a jeho predaji nájdete na stránke http://www.ics-dryice.sk/.

Related Post