• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Čo je suchý ľad a ako sa vyrába

15/11/13 , , , , ,

Suchý ľad je pevné skupenstvo plynného oxidu uhličitého CO2 s teplotou -79 °C. Oxid uhličitý sa v prírode nachádza v plynnej forme. Je netoxický a bez zápachu. Využíva sa na sýtenie nápojov, ktorým dodáva sviežu chuť a predlžuje ich dobu spotreby. Suchý ľad okrem iného nachádza využitie aj v potravinárskom priemysle na ochladzovanie potravín alebo v zdravotníctve.

Vyrába sa z plynného CO2 zmenou tlaku. Plynná forma CO2 je najskôr upravená do kvapalného skupenstva. Tlak kvapalného CO2 sa následným prečerpávaním cez dávkovací ventil prudko zníži, čo zároveň spôsobí aj jeho výrazný pokles teploty až na -79 °C. Extrémne ochladenie vytvorí snehovú konzistenciu, ktorá sa v peletizéri tlakom piesta pretláča cez otvory s priemerom 3 mm, čím vznikajú pelety suchého ľadu.

Čistenie – otryskávanie suchým ľadom, je moderná metóda priemyselného čistenia. Proces čistenia využíva tri základné faktory: kinetickú energiu, termálny šok a sublimáciu. Na konci procesu zostáva len odstránená nečistota a žiadny ďalší sekundárny odpad. Tým je metóda čistenia – tryskania suchým ľadom, efektívna, šetrná k čisteným materiálom a zároveň ohľaduplná k životnému prostrediu.

Zvyšovanie produktivity a hospodárnosti, ochrana životného prostredia a taktiež bezpečnosť zamestnancov, predurčujú využitie čistenia suchým ľadom v mnohých priemyselných oblastiach, v potravinárstve, ale aj v automobilovom priemysle.

Viac informácií o čistení suchým ľadom, výrobe a jeho predaji nájdete na stránke http://www.ics-dryice.sk/.

Strojárska výroba a stavebné konštrukcie s ICT

11/10/13 , , , , , , , , , , , ,

Predstavujeme vám výrobno-obchodnú spoločnosť ICT industrial construction technologies pôsobiacu v oblasti strojárenstva od roku 1998, v ktorej strojárska výroba bola od založenia hlavná a strategická činnosť. V priebehu vývoja sa hlavná aktivita podniku začala orientovať na širší okruh zákazníkov z rôznych oblastí, čo podnietilo vznik samostatných oddelení s konkrétne zameraným výrobným programom a službami.

Spoločnosť v súčasnosti produkuje širokú škálu výrobkov a poskytuje služby európskych a svetových kvalitatívnych štandardov prostredníctvom divízií so zameraním na strojársku výrobu, stavebné konštrukcie a priemyselné čistenie.

Strojárska výroba

Divízia realizuje zákazkovú výrobu v oblasti všeobecného strojárstva. Produkuje širokú škálu výrobkov pre rôzne odvetvia priemyslu od náhradných dielov, podskupín a zostáv po kompletné jednoúčelové stroje a zariadenia a tiež zabezpečuje komplexnú výrobu vyrábaných dielov a sortimentu pre ďalšie divízie spoločnosti.

Stavebné konštrukcie

Divízia realizuje návrhy, dizajn, výrobu a montáž konštrukcií a atypických prvkov pre stavebný priemysel a modernú architektúru. Zábradlia z nehrdzavejúcej ocele a skla, schodiská a pochôdzne sklá, vstupné brány a oplotenia, markízy a zastrešenia, atypické prvky, sklenené dvere, zásteny a deliace priečky zo skla.

Priemyselné čistenie

Spoločnosť realizuje vývoj, výrobu, predaj a servis strojov na tryskanie suchým ľadom CO2 a výrobu a predaj suchého ľadu. Predstavuje ekologickú a neabrazívnu metódu čistenia povrchov, bez použitia vody, chémie, bez rozoberania strojov či odstavovania prevádzky.

Viac informácií získate na www.ict-slovakia.sk