Publikovanie PR článkov – Budovanie PR a SEO v jednom

Písanie a publikovanie PR článkov a PR správ sa v poslednej dobe udomácnilo už aj na Slovensku. Články tohto charakteru môžete nájsť aj na viacerých veľkých a známych weboch. Ide skôr o články s informačným charakterom, nie charakterom reklamy.

Katalóg PR správ a článkov v sebe zahŕňa články z rôznych oblastí, od ekonómie, financií, až po poľnohospodárstvo a priemyselnú výrobu. Ako aj PR portály môžu byť  všeobecne, či konkrétne zamerané na danú oblasť, rovnako PR článok môže byť všeobecnejší, alebo konkrétnejší so zameraním na konkrétnu firmu ponúkajúcu produkt, či službu. V žiadnom prípade by však nemalo ísť  doslova o reklamný článok vychvaľujúci produkty firmy. Vhodné je článok písať v 3. osobe ak hovoríte o produkte konkrétnej spoločnosti.

Kde (ne)publikovať PR správy?

Výber miesta na publikovanie PR správ a článkov je veľmi dôležitý a dá sa povedať kľúčový. Zlý výber webu, resp. webov kam umiestnite svoje PR články, môže byť len stratou času pri písaní a publikovaní článkov.

Veľmi dôležitými faktormi pri určovaní na aký PR portál sa vám oplatí článok umiestniť je jeho Page RankTrust Rank, teda akási autorita stránky – jej vek a portfólio spätných odkazov na nej. Page Rank ľahko zistíte prostredníctvom plug-inu na meranie Page Rank, alebo akéhokoľvek SEO analyzéra.

Čím je Page Rank vyšší, tým má spätný odkaz väčší význam. Avšak, iba v tom prípade, že sú dodržané pravidlá tvorby webov a nejde o nejakú podvodnú stránku. Jej vysoký Page Rank môže byť len dočasný a pri znížení jej Page Ranku (pravdepodobne na nulu) by utrpeli aj weby, na ktoré portál odkazuje.

PR poradňa v prípade otázok a problémov

Spoločnosť, ktorá sa rozhodne písať a publikovať PR články by mala mať svojský štýl písania a hlavne všetky články, ktoré odpublikuje by mali byť jedinečné. V prípade duplicity článkov vás môže vyhľadávací algoritmus potrestať za konanie proti pravidlám. Zároveň aj samotné PR portály majú svoje vlastné podmienky a pravidlá publikovania článkov, ktoré je vhodné si prečítať skôr ako článok začnete písať.

Ak by vám písanie PR článkov a správ robilo problém riešením sú PR poradne, v ktorých sa dočítate všetko potrebné o písaní PR článkov z pohľadu PR ale aj z pohľadu SEO – optimalizácie pre vyhľadávače.

Vytrvalosť je dôležitá

Ak ste už PR články publikovali a stále nevidíte výsledky, buďte trpezliví. Výsledky sa nemusia dostaviť hneď. Napríklad analýza výsledkov zameraná len na pozíciu vo vyhľadávači, nemá dostatočnú výpovednú hodnotu, keďže zmeny sa môžu prejaviť oveľa neskôr. PR články pomáhajú aj budovaniu povedomia o značke a tiež vzťahov s verejnosťou, ktoré nie je tak ľahko merateľné, a tak úspešnosť vašich správ overíte len ťažko.

Ak sa však už dlhé obdobie nedeje vôbec nič pozitívne a nevidíte vôbec žiadny posun vpred, zamyslite sa nad tým, či robíte všetko správne. Teda či umiestňujete vaše PR články na správnych weboch, v správnom množstve, v dostatočnej kvalite a dodržujúce pritom všetky pravidlá. V prípade, že si na spomínané fakty dáte pozor, pozitívny výsledok sa časom dostaví.

Related Post