Metsä Tissue stále zvyšuje spracovanie zberového papiera na Slovensku

Po dlhodobých rozvojových projektoch, ktoré boli podporované aj Recyklačným Fondom,
Metsä Tissue zvyšuje spracovanie zberového papiera v roku 2013 na 65 000 ton. Metsa Tissue Slovakia s.r.o. má vedúce postavenie v spracovaní recyklovaného vlákna na Slovensku. Metsä Tissue zvyšuje tohto roku spracovanie zberového papiera v slovenskom závode v Žiline na 65 000 ton. Žilinský závod zvýšil výrobnú kapacitu realizáciou troch rozvojových projektov. Celková investícia bola takmer 2,4 milióna EUR, z čoho dotácia Recyklačného Fondu predstavovala 30%.
Projekty prebiehajúce v období 2003 až 2010 sa týkali modernizácie a zvýšenia kapacity na
papierenských strojoch a linke na spracovanie zberového papiera. Vďaka týmto projektom sa tiež znížila prašnosť pri výrobe papiera o 40%, čím sa zlepšilo pracovné prostredie a znížilo požiarne riziko.
“Nové rozvojové projekty a investície výrazne zvýšili kapacitu linky na spracovanie zberového papiera. V súčasnosti je ročná kapacita linky okolo 100 000 ton. Táto linka pripravuje zo zberového papiera recyklované vlákno, z ktorého sa v ďalšom procese vyrába vysoko kvalitný jemný papier pre produkty papierovej hygieny”, hovorí Ľubomír Kotulač, VP, Production, Žilina mill, Tissue, CEE, Metsä Tissue.
V roku 2006 korporácia Metsä Tissue, súčasť fínskej skupiny Metsä Group, získala Žilinskú firmu Tento a.s.. Od roku 2007 spoločnosť niesla názov Metsä Tissue a.s. a od októbra 2010 pôsobí pod názvom Metsa Tissue Slovakia s. r. o.. “Tento” zostal názvom pre obchodnú značku pre výrobky papierovej hygieny, ktoré majú v súčasnosti vedúce postavenie na Slovensku. Závod zamestnáva okolo 330 ľudí.

METSÄ TISSUE
Komunikačné oddelenie

Viac informácií:
Ľubomír Kotulač, VP Production, Žilina mill, Tissue, CEE, Metsä Tissue, tel. +421 (41) 5121 320
Mariusz Jędrzejewski, SVP, Tissue, CEE, Metsä Tissue, tel. +48 (22) 754 8190

www.metsagroup.com
Metsä Group je zodpovednou drevospracujúcou skupinou, ktorej výrobky sú súčasťou každodenného života ľudí a prispievajú k ich udržateľnej pohode. Metsä Group vyrába vysoko-kvalitné produkty hlavne z dreva pochádzajúceho z obnoviteľných severských lesov. Obchodnými oblasťami Skupiny sú výroba produktov papierovej hygieny a papiera na pečenie, spotrebiteľských obalov z kartónu, celulózy, drevených výrobkov ako aj zásobovanie drevom. V roku 2012 dosiahli tržby Metsä Group 5,0 miliárd EUR a zamestnáva približne 11 500 ľudí. Skupina pôsobí vo viac ako 30-tich krajinách.

www.metsatissue.com
Vďaka vysoko-kvalitným výrobkom papierovej hygieny a papieru na pečenie, spoločnosť Metsä Tissue robí každodenný život spotrebiteľov, zákazníkov a koncových používateľov pohodlnejší. Metsä Tissue je popredným dodávateľom papierových výrobkov pre domácnosti a priemyselných zákazníkov v Európe. Zároveň je popredným svetovým dodávateľom papiera na pečenie a varenie. Našimi hlavnými značkami sú Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin a SAGA. Vo výrobných závodoch v šiestich krajinách zamestnávame približne 3 000 ľudí. Náš obrat v roku 2012 bol 1 miliarda EUR. Spoločnosť Metsä Tissue je súčasťou skupiny Metsä Group.

Related Post