Energie2 poradí se vším kolem změn dodávek elektřiny a plynu

Dodavatel zemního plynu a elektrické energie – společnost Energie2, a. s., Praha poskytuje svým zákazníkům nejen atraktivní ceny, ale pečuje o ně i svým informačním servisem. Kromě stále zákaznické linky a možnosti informovat se emailem, firma na své webové stránce www.energie2.cz informuje i o nejčastějších otázkách svých zákazníků. K nejčastějším patří dotazy na ceny, dodací a smluvní podmínky a okolnosti změny dodavatele. Informoval o tom ředitel Energie2, a. s., Praha Dávid Vlnka.
,,Prioritou společnosti Energie2 je stabilita a dlouhodobě výhodné ceny pro odběratele. Energie2 se vyhýbá kampaňovým slevám, které jsou časově omezené pouze na několik měsíců. Jak je však možné, že společnost má levnější dodávku plynu a elektrické energie než dominantní dodavatelé? Je to tím, že liberalizovaný trh s plynem a elektřinou nám umožňuje obchodovat na energetické burze a nakoupit plyn a elektřinu pro své zákazníky za výhodné ceny. Zákazníci se nemusí obávat náhlých zvýšení cen. Po celou dobu trvání dodávky totiž naše společnost garantuje výhodnější cenu plynu a elektřiny ve srovnání s velkými dodavateli na daném distribučním území,“ konstatoval D.Vlnka.
Další často kladené otázky
Kolik smluv budu mít uzavřených na plyn a kolik na elektřinu?
Smlouvu uzavíráte pouze jednu a to s naší společností.

Kdy proběhne změna dodavatele plynu či elektrické energie?
Skutečný termín, kdy ke změně dodavatele dojde, se dozvíte až v uvítacím dopise s předpisem záloh, který dostanete v průběhu prvního týdne po zahájení dodávky plynu. Obvyklá výpovědní doba u smlouvy na dobu neurčitou činí 3 měsíce, někteří dodavatelé si ji však ve svých obchodních podmínkách stanovují mnohem delší, proto si tento údaj rozhodně dohledejte.
Smlouva na dobu určitou: Nutnost podat výpověď. Pokud máte smlouvu na dobu určitou a nepodáte výpověď, není ukončena, ale automaticky prodloužena!
Dávejte si pozor na podmínky stanovené ve smlouvě na dobu určitou, obvykle se musí dát výpověď 3–6 měsíců před jejím vypršením (v závislosti na obchodních podmínkách jednotlivých dodavatelů), jinak se vám automaticky prodlouží na stejné období nebo se dokonce převede na smlouvu na dobu neurčitou.

Na jak dlouho bude smlouva s Energie2, a.s. uzavřená?
Smlouva se uzavírá standardně na dobu určitou, 12, 24 a 36 měsíců ode dne zahájení dodávky. Po uplynutí lhůty trvání smlouvy se její platnost i účinnost znovu prodlouží, a to vždy o 12 měsíců (na stejné období, jako byla smlouva uzavřena). V případě, že jedna ze stran nemá zájem smlouvu prodloužit, musí tuto informaci předat písemně a prokazatelně doručit druhé straně v termínu dle příslušných všeobecných obchodních podmínek vztahujícím se k dané smlouvě před vypršením platnosti smlouvy.

Jaké druhy smluv uzavírá oprávněný zákazník?
1.) “Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi”, která zahrnuje vlastní dodávku silové elektřiny a její dopravu (tj. přenos, distribuci a systémové služby) do odběrného místa zákazníka.
2.) “Smlouvu o dodávce elektřiny”, která zahrnuje pouze dodávku silové elektřiny, přičemž uzavírá zákazník ještě s místně příslušným provozovatelem distribuční soustavy “smlouvu o distribuci”.
3.)”Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu oprávněnému zákazníkovi”, která zahrnuje vlastní dodávku zemního plynu a jeho dopravu (tj. přenos, distribuci a systémové služby) do odběrného místa zákazníka.
4.) Smlouvu o dodávce zemního plynu, která zahrnuje pouze dodávku zemního plynu, přičemž uzavírá zákazník ještě s místně příslušným provozovatelem distribuční soustavy “Smlouvu o distribuci “.

Účtuje vaše společnost nějaký aktivační poplatek za připojení?
Společnost Energie2, a.s. neúčtuje žádný poplatek, celý přechod na změnu dodavatele je ZDARMA.

Kam se mohu s otázkami ohledně změny dodavatele elektrické energie a zemního plynu obracet?
Otázky ohledně změny dodavatele je možné poslat na e-mail info@energie2.sk nebo prostřednictvím Zákaznické linky

Na koho se mám obrátit v případě poruchy elektroměru a plynoměru?
Vždy se obraťte na Vašeho distributora elektřiny a zemního plynu. V tomto se pro vás nic nemění.

Kam se obrátit v případě reklamací faktur?
Na stránce www.energie2.cz v části zákaznická podpora, zákazník najde formulář na vyplnění příslušné reklamace, který je automaticky doručen pracovníkům společnosti na řešení.

Kam se obrátit v případě provedení změny na odběrném místě / ukončení – připojení odběrného místa?
V části zákaznická podpora zákazník si vybere podle změny, kterou chce provést formulář na vyplnění. Po vyplnění a vytištění formuláře je potřeba, aby jej zákazník zaslal e-mailem na info@energie2.cz nebo doručil formou poštovní zásilky.

Jak zjistím EAN kód nebo EIC kód u svého dodavatele, když není uveden na faktuře?
Zavolejte na linku pro zákazníky a identifikujte se číslem odběrného místa (OM) a číslem elektroměru či plynoměru. Oba údaje najdete na faktuře a potom obdržíte EAN kód nebo EIC kód.

Kontaktní kancelář v ČR: Energie2, a. s., Praha, Jihovýchodní II.; č.p. 11; Praha 4 Záběhlice
Další informace na tel: 844 000 010, email: info@energie2.cz , www.energie2.cz

Related Post