Depresiami trpí 615 miliónov ľudí, celosvetová liečba stojí ročne 1 bilión dolárov

Depresia je celosvetovým problémom. Potvrdil to najnovší výskum Svetovej zdravotníckej organizácie, podľa ktorého aktuálne trpí týmto duševným ochorením 615 miliónov ľudí. Celosvetová liečba tak ročne vychádza na 1 bilión dolárov. Prvenstvo v počte pacientov s depresiou drží India, za ňou nasleduje Čína a Spojené štáty americké. Takmer päťtisíc obyvateľov Slovenska má problémy s depresiou. Tá často vedie k samovražde, pričom Slovensko je vo svetovom rebríčku v počte samovrážd na 67. priečke.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpí v súčasnosti najrôznejšími formami depresií a úzkostí až 615 miliónov jedincov. V porovnaní s rokom 1990, keď bolo evidovaných 416 miliónov pacientov s týmto ochorením, ide o takmer dvojnásobný nárast. Z aktuálnych údajov pritom vyplýva, že liečba takto duševne chorých stojí celosvetovo zhruba 1 bilión dolárov. Štáty pritom na liečbu duševných ochorení investujú iba 3 % z celkového zdravotníckeho rozpočtu.

Najdepresívnejšími sú Indovia, Číňania a Američania

V rebríčku s najvyšším počtom výskytu depresií vypracovaného Organizáciou spojených národov sa na prvej priečke umiestnila India. Tamojší ľudia trpia nielen depresiami, ale aj zaberajú prvenstvo v počte ľudí s diagnostikovanou úzkosťou. Hneď za Indiou sa umiestnila v oboch typoch duševných porúch Čína, nasledovaná Spojenými štátmi americkými. Tieto krajiny navyše zaujímajú prvé tri priečky počtom užívateľov alkoholu a drog. Zaujímavým faktom je, že v prvej desiatke najviac deprimovaných krajín sa objavuje len jedna európska – Rusko.

Depresie vedie k úzkostiam a pocitom beznádeje

Štatistiky dokazujú, že depresiou na Slovensku trpí až dvojnásobne viac žien ako mužov. Táto duševná porucha sa prejavuje okrem iného zmenenou náladou bez racionálneho základu, ktorú môžu sprevádzať bolesti hlavy, zhoršený zrak alebo nekvalitný spánok. Depresia ovplyvňuje uvažovanie, konanie a telesné funkcie chorého, čo sa prejavuje v jeho každodennom živote. „Ľudia tak majú tendenciu vnímať svet skôr negatívne, strácajú sebavedomie, mávajú väčší sklon k úzkostiam, čo vyúsťuje k pocitom beznádeje a u niektorých až k pokusom o samovraždu,” hovorí lekár Pavel Hanzelka, ktorý pôsobí ako odborný konzultant spoločnosti LR Health & Beauty. Slovenská republika sa nachádza vo svetovom rebríčku v počte samovrážd, vytvoreného Svetovou zdravotníckou organizáciou z roku 2012, na 67. priečke, spolu s Konžskou demokratickou republikou.

Prevencia duševného zdravia je dôležitá aj pre Slovákov

Pri depresii, podobne ako pri všetkých ochoreniach, je najdôležitejšia prevencia. „Množstvo organizácií preto otvára preventívne programy zamerané na školákov a rozvíjanie ich pozitívneho myslenia. Naopak pri dôchodcoch sa prevencia môže rozvíjať pomocou venovaniu sa nenáročného športu a kolektívnych aktivít,” popisuje možné prevencie odborný konzultant spoločnosti LR Health & Beauty Pavel Hanzelka. Na Slovensku bol vládou SR v roku 2002 vypracovaný program pod názvom Národný program duševného zdravia. V rámci neho sa vláda usiluje zlepšiť nielen samotnú liečbu duševných chorôb, ale taktiež zlepšiť prevenciu v oblasti duševného zdravia, rovnako však vytvoriť podmienky pre integráciu jednotlivcov trpiacich duševnými chorobami.

Related Post